Lærerguide

Bryd Tavsheden

Bryd Tavsheden har henvendt sig til skolen. I skal stå i spidsen for deres nye kampagne mod kærestevold. Brug kommunikationsmodellen, når I fastlægger budskab, medie, modtager og ønsket effekt af jeres kampagnemateriale mod kærestevold.

Lærerguide

Eleverne kan få brug for rekvisitter til deres kampagneproduktioner. Derfor kan aktiviteten med fordel placeres over to dage. Eleverne omsætter og evaluerer egne oplevelser af klyngeværket om Alberte og viden om vold, rådgivning og kommunikation i egne produktioner af kampagnematerialer om kærestevold.

 1. Print Elevark 10 til alle elever.
 2. Medbring post-it til elevernes valg af klassens bedste kampagnemateriale.
 3. Eleverne skal bruge computer og telefon.

Par

 1. Find sammen med en makker.
 2. Brug Elevark 10 og Elevark 9, som I udfyldte med gode råd i kapitel 4.
 3. Tal om, hvem modtageren af jeres kampagnemateriale skal være:
  • Unge, der er udsat for kærestevold.
  • Unge, der kender nogen, der er udsat for kærestevold.
  • Unge, der udøver kærestevold.
 4. Skriv jeres valgte modtager øverst i kommunikationsmodellen i Elevark 10.
 5. Tal om, hvilket medie, der fungerer bedst til modtageren. Hvilke medier i forløbet anvender udtryksformer, der henvender sig særligt effektivt til  unge?
 6. Skriv jeres valgte medie øverst i kommunikationsmodellen.
 7. Genlæs jeres råd til den valgte målgruppe i Elevark 9. hvis podcasten Lyden af vold giver anledning til, at I ændrer jeres råd, kan I gøre det nu.
 8. Tal om, hvilke af jeres råd, der er vigtigst? Hvordan kan rådene omsættes til et tydeligt budskab i jeres kampagnemateriale?
 9. Skriv jeres valgte budskab øverst i kommunikationsmodellen.
 10. Diskuter til sidst, hvilken effekt I ønsker at få med jeres kampagnemateriale. Skriv jeres ønskede effekt øverst i kommunikationsmodellen.

Grupper

 1. Find sammen med et andet par.
 2. Fremlæg jeres kommunikationsmodel for hinanden. Spørg åbent og undersøgende til hinandens kommentarer og forslag, så I får ny inspiration til produktionen af effektive kampagnematerialer.
 3. Tal om, hvordan tydelige tegn i kampagnematerialerne kan vise afsender, budskab, modtager og ønsket effekt i de medier, I har valgt at formidle gennem.
 4. Skriv de tegn, som I beslutter, nederst i kommunikationsmodellen i Elevark 10.

Par

 1. Find sammen med din makker igen.
 2. Tal om, hvordan jeres kampagnemateriale kan vise tegn på jeres valg af:
  • Budskab
  • Medie
  • Modtager
  • Effekt
 3. Tal også om, hvordan jeres kampagnemateriale kan vise jeres viden om:
  • Sproglige virkemidler og betydningen af valgt synsvinkel i litteratur og kampagnematerialer.
  • Rådgivning og kærestevold.
  • Tekniske virkemidlers forstærkning.
 4. Producer nu jeres kampagnemateriale. Kampagnematerialet skal kunne opleves på maks. to minutter, og resten af klassen vurderer resultatet.

Fælles

 1. Udstil alle kampagnematerialer til en fælles fernisering i klassen.
 2. Bevæg jer rundt i fællesskab og oplev kampagnematerialerne.
 3. Vælg hver især det kampagnemateriale, som I vurderer vil påvirke modtageren mest effektivt. Sæt en post-it på det materiale, I vælger.
 4. Tal om det kampagnemateriale, der har fået flest stemmer:
  • Hvorfor har dette kampagnemateriale fået flest stemmer?
  • Hvilke tegn ser I på afsender, budskab og modtager i kampagnematerialet?
  • Hvilken handling eller ændret holdning ønsker materialet at skabe hos modtageren? Lykkes det?
  • Hvordan bliver kampagnematerialets budskab understøttet af udtryksformerne?
  • Hvordan bliver viden og gode råd i forbindelse med kærestevold formidlet?