Lærerguide

Lyttestationer

Gå på opdagelse i hinandens lydproduktioner. Undersøg, hvordan I fortolker Albertes situation og hendes relation til sin mor forskelligt.

Lærerguide

Eleverne formidler og modtager forskellige fortolkninger af Albertes situation og dilemmaer gennem produktioner af Albertes telefonsvarerbeskeder til sin mor.

Inddel klassen i grupper med tre par i hver gruppe. Eleverne bliver altså sammen med den makker, som de arbejdede sammen med i aktiviteten Mor, det er mig.

 1. Hvert par skal bruge en telefon og høretelefoner – gerne en udgave, som parret kan bruge samtidig.

Par

 1. Find sammen med to andre par, der arbejdede sammen i aktiviteten Mor, det er mig. Medbring høretelefoner og telefonen med jeres lydbeskeder.
 2. Skab mulighed for at sende jeres lydbeskeder til de to andre par.
 3. Find en lyttestation langt væk fra de to andre par. Det kan være indendørs eller udenfor – I må ikke kunne se eller høre de to andre par.
 4. Send jeres fire telefonsvarerbeskeder til de to andre par i intervaller af to minutter.
 5. Lyt undervejs til de telefonsvarerbeskeder, som I modtager fra de to andre par.
 6. Tal om:
  • Hvad drejer de to andre telefonsvarer-noveller sig om?
  • Hvordan fortolker de to andre par Albertes situation?
  • Hvordan bruger de andre par sproget og betoning til at vise en udvikling?
  • Hvilken betydning har tidsintervallerne for jeres oplevelse af de to telefonsvarer-noveller?

Grupper 

 1. Find sammen med de to andre par igen.
 2. Tal om jeres oplevelser af at modtage hinandens telefonsvarer-noveller. Brug sætningsstarterne her, hvis de kan inspirere jer:
  • Jeres telefonsvarer-novelle minder mig om …
  • Jeg oplever jeres fortolkning af Albertes situation som …
  • Jeres betoning får mig til at tænke på …
  • Jeres sprog får mig til at forstå relationen mellem Alberte og hendes mor som …

Fælles

 1. Tal i klassen om:
  • Hvordan virker det på jer, at I skal bruge nogle af morens egne ord i Albertes svar?
  • Hvilket indhold i de andres telefonsvarerbeskeder virker særligt interessant? Hvorfor?
  • Hvilke forskellige fortolkninger af Alberte og relationen til hendes mor har I oplevet?
  • Hvilken fortolkning af Alberte er mest troværdig? Hvilken overraskede jer mest?
  • Hvilken ny viden har I fået om telefonsvarer-noveller og betoning og timing som virkemidler?
  • Er telefonsvarer-noveller litteratur?
 2. Åbn jeres sidste besked til en af jeres forældre:
  • Hvilket sprog bruger I, når I kommunikerer med jeres forældre?
  • Hvilket sprog bruger jeres forældre?