Lærerguide

Novellevold

Hvilke oplevelser har I fået med jeres analyse af kampagnefilmens virkemidler og budskab? Brug undersøgelserne af filmens detaljer og tegn, når I producerer en stemningsfyldt beskrivelse af en dag i Clara, kæresten Magnus eller venindens liv.

Lærerguide

Arbejd i dybden med kampagnefilmens detaljer og virkemidler, der understøtter filmens stemning og budskab. Eleverne undersøger og anvender filmens tegn, når de fortolker filmens handling i egne novelleproduktioner. Eleverne anvender deres viden om vold, relationer og grænser fra værklæsningen om Alberte.

Før elevernes selvstændige novelleskrivning er det oplagt at repetere genren. Selve skriveprocessen kan desuden flyttes over i et digitalt dokument og udvides til en procesorienteret skriveøvelse og til en egentlig skriftlig aflevering. Med den afsluttende samtale deler eleverne deres overvejelser og valg af de beskrivelser og karaktertræk, som de har prioriteret i deres noveller.

 1. Print Elevark 8 til alle elever.

Alene

 1. Brug Elevark 8. Forbered indledningen af en novelle om handlingen i Lytter du?
 2. Vælg synsvinkel. Skriv novellen ud fra Clara, kæresten Magnus eller venindens synsvinkel. Forklar dit valg.
 3. Overvej, hvornår novellens handlingen skal foregå: Før, under eller efter den handling du oplever i filmen? Forklar dit valg.
 4. Undersøg filmens stemning og sprog. Hvilke tegn fra filmen vil du bruge i novellens indledning? Forklar dit valg.
 5. Undersøg filmens mange tomme pladser i både lyd- og billedside. Beslut dig for, hvilke tomme pladser du vil bruge i din novelles indledning. Forklar, hvad du gerne vil vise med de tomme pladser og hvordan.
 6. Undersøg filmens små detaljer, der viser tegn på kærlighed og vold. Vælg et par af detaljerne, som du vil bruge i din novelle.
 7. Skriv indledningen til din novelle ud fra alle dine forberedelser.
 8. Giv indledningen en titel, der henvender sig til unge. Forklar dit valg.

Fælles

 1. Udstil jeres novelleindledninger i klassen.
 2. Læs hinandens indledninger og mærk efter, hvilke noveller, der gør særligt indtryk på jer.
 3. Tal om:
  • Hvilke valg traf I i jeres skriveproces?
  • Hvordan kommer jeres valg til udtryk i novelleindledningerne?
  • Hvad kan novellegenren udtrykke, som kampagnefilmen ikke kan? Og omvendt?
  • Hvilke oplevelser har novelleskrivningen og læsningen givet jer?
  • Hvad gjorde særligt indtryk på jer, da I læste hinandens novelleindledninger?
 4. Tal også om:
  • Hvordan kan information om kærestevold formidles, så det ændrer målgruppens adfærd og skaber handling?
  • Hvordan kan Bryd Tavsheden skabe større opmærksom om deres budskab til unge?
  • Hvilken ny viden har I fået om kampagnematerialer?
  • Hvordan vil I producere en kampagnefilm til unge om kærestevold, så målgruppens adfærd ændres, og kampagnen medfører handling?