Lærerguide

Kærlighedsknubs

Novellens sprog kan skabe forvirring. Hvad er kærlighed? Og hvad er vold? Undersøg forskellige voldstyper og find ud af, om Alberte er overøst med kærlighed, eller om hun er udsat for vold.

Lærerguide

Eleverne fordyber sig i de sproglige virkemidler, når de finder tegn på fire centrale tilstande i novellen. Når eleverne samtaler om deres undersøgelser af de fire tilstande, reflekterer de over, hvordan Alberte kan forveksle kærlighed og vold gennem de forskellig følelser og handlinger, der kommer til udtryk gennem novellens sproglige nuancer. Denne samtale lægger op til fælles refleksion over, hvorvidt vold og kærlighed kan komme til udtryk på næsten samme måde i novellen.

 1. Print et eksemplar af Elevark 5 i A3 til hver gruppe.
 2. Print novellen Snehvid som en fucking engel til alle elever.

Grupper

 1. Find sammen i grupper af fire. Medbring hver en udgave af novellen Snehvid som en fucking engel og brug en fælles stor udgave af Elevark 5.
 2. Undersøg de syv typer for vold, der er beskrevet nederst på Bryd Tavshedens hjemmeside.
 3. Fordel de fire tilstande i elevarket mellem jer.

Alene

 1. Undersøg novellen for tegn på den ene af de fire tilstande.
 2. Vælg mindst tre tegn i novellen på tilstanden, og skriv dem i første kolonne i jeres fælles elevark. Find både tegn, der viser Albertes relation til sin mor og til kæresten Ida.
 3. Understreg tegnene i din novelle, så de er nemme at finde igen.

Grupper

 1. Find sammen i gruppen igen og placer det udfyldte elevark mellem jer.
 2. Lyt til hinandens fund af tegn på de fire tilstande i novellen. Brug jeres noter i elevarket og de konkrete tekststeder i novellen, når I dokumenterer jeres fund.
 3. Tal om, hvordan jeres teksteksempler også kan vise tegn på en eller flere af de andre tre tilstande.
 4. Skriv de nye tegn på andre tilstande i anden kolonne ud for de første tegn.

Fælles

 1. Tal om:
  • Hvilke teksteksempler i novellen kan også dreje sig om andre af de fire tilstande?
  • Hvordan kan det være, at forfatteren har valgt, at noget så forskelligt som kærlighed og vold, bliver beskrevet næsten ens?
  • Hvad overrasker jer i undersøgelsen af Albertes relation til sin mor og til kæresten Ida?
  • I hvilke af de fire tilstande vil I placere kærlighedsknubs? Hvorfor?