Lærerguide

En scene i Albertes liv

I har nu været tilskuere til Albertes tilværelse gennem jeres oplevelser af og fordybelse i klyngeværkets fem tekster. I er kommet tæt på Albertes dilemmaer og på de mennesker, der er en del af hendes liv. Nu skal I genskabe de vigtigste scener i værket om Alberte.

Lærerguide

Hypotesetavlen er nu fyldt med tegn, der kan be- eller afkræftes ud fra elevernes oplevelser på tværs af de fem tekster i klyngeværket. Hypotesetavlen giver anledning til samtaler om sammenhænge og kompleksiteter i værket.

Brug krop og bevægelse, når eleverne fortolker autentiske og afgørende scener i Albertes liv. Deltag gerne selv i aktiviteten.

Fælles

 1. Genbesøg sammen klassens hypotesetavle en sidste gang.
 2. Tilføj tegn, der kan bekræfte eller afkræfte hypoteser på tavlen. Husk at tilføje, i hvilke af de fem tekster, tegnene kan spores.
 3. Tal om, hvilke hypoteser, der kan bekræftes med i tegn i flere af værkets tekster.
 4. Tal også om, hvilken betydning hypotesetavlen har på forståelsen af klyngeværket om Alberte.

Par

 1. Find sammen med en makker.
 2. Vælg en afgørende scene i Albertes liv, som I kan finde tegn på i flere af klyngeværkets fem tekster. Brug viden fra jeres samtale ved klassens hypotesetavle.
 3. Undersøg, hvilke af de fem tekster, jeres udvalgte scene kan spores i:
  • Instagramopslagene
  • Sms-novellen
  • Telefonsvarer-novellen
  • Novellen
  • Brevkasseindlægget
 4. Genskab jeres udvalgte scene med et tableau, der kun involverer jer to. Et tableau er en stillestående opstilling.
 5. Overvej, hvordan jeres kropssprog og mimik kan udtrykke handling og stemning i jeres valgte scene.
 6. Vælg en replik eller et citat fra klyngeværket, der understreger scenens handling og stemning. I skal sige citatet højt, når I viser jeres tableau.
 7. Øv jeres tableau og citat, indtil I synes, at jeres mimik, kropssprog og citatet tydeligt fortolker denne afgørende scene i Albertes liv.

Fælles

 1. Stil jer i en rundkreds.
 2. Gå på skift ind i midten som par og udtryk jeres afgørende scene i Albertes liv.
 3. Gæt undervejs, hvilke scener fra klyngeværket, der bliver vist.
 4. Tal om, hvordan jeres fortolkninger af scenerne bliver formidlet med krop, mimik og citater.
 5. Tal om, hvilke scener i værket, der overraskede jer mest.

Fælles

 1. Vælg sammen tre af værkets mest afgørende scener, hvor volden er til stede.
 2. Undersøg, hvordan volden kommer til udtryk gennem flere af de fem teksters sprog og fortællevinkler.
 3. Tal om, hvordan Albertes syn på sig selv udvikler sig i de tre scener, og hvordan hendes udvikling udtrykkes forskelligt gennem flere af de fem tekster. Det kan både være en udvikling der ses i hendes udtalelser, tanker og handlinger.