Lærerguide

Introduktion til kapitel 5

I kapitel 5 lytter I til Podcasten Lyden af vold, og I producerer jeres eget kampagnemateriale.

I lytter til Karolines minder om kærestevold. I samler alle jeres oplevelser og viden om tekster, litteratur og sprog med jeres viden om vold, rådgivning, virkemidler og kommunikation, når I producerer kampagnematerialer med gode råd til fx unge voldsofre.

Overordnet lærerguide til kapitel 5

Brug også lærerguiden under hver aktivitet i kapitlet.

Kapitel 5 har en varighed af ca. 4-5 lektioner

I aktiviteten Giftigt skabes der sammenhæng i forløbet, når eleverne ser anden del af informationsvideoen om kærestevold, som de så første del af i kapitel 1. Nu kender eleverne til forløbets tema om kærestevold, så de vil formentlig se første del af videoen i et nyt perspektiv. Giv plads til elevernes åbne og umiddelbare refleksioner over, hvordan deres erfaringer og viden om temaet har udviklet sig gennem forløbets danskfaglige og litterære tilgang.

I aktiviteten Lyden af vold udvider eleverne deres viden om kærestevold gennem den auditive oplevelse, som de får med podcasten. Denne udgave i podcastserien Lyden af vold handler om kærestevold, men også om, hvordan unge, der er udsat for vold, kan komme videre. Eleverne anvender podcastens indhold og den viden, som de i øvrigt har tilegnet sig om kærestevold, når de fortolker temaet i deres egne produktioner af scenariebaserede lydfortællinger.

I aktiviteten Bryd Tavsheden kan eleverne få brug for rekvisitter til deres kampagneproduktioner. Derfor kan aktiviteten med fordel strækkes over to dage. Eleverne omsætter og evaluerer egne oplevelser af klyngeværket om Alberte og deres viden om vold, rådgivning og kommunikation i egne produktioner af kampagnematerialer om kærestevold.

I den afsluttende aktivitet Kæreste vold evalueres forløbet om Alberte, når eleverne sætter ord på, hvad de har lært og oplevet – både om vold, litteratur, men også om rådgivning og kampagner.

  1. Print Lærerark 5.
  2. Elevark 10 til alle elever.
  3. Medbring post-it. Eleverne skal bruge telefon og computer.

Færdigheds- og vidensmål:

  • Eleven kan vælge digitale teknologier i forhold til situationen.
  • Eleven kan layoute tekster, så det fremmer kommunikationen.
  • Eleven har viden om metoder til at sætte tekster i relation til aktuelle problemstillinger.