Lærerguide

Hjælp, der hjælper

Både i kampagnefilmen Lytter du? og i klyngeværket om Alberte står det klart, at det ikke kun er det unge voldsoffer, der kan have brug for hjælp. Nu skal I formulere gode råd til unge, der er udsat for kærestevold og til de af deres nærmeste, der er involveret i volden.

Lærerguide

Eleverne anvender deres oplevelser fra klyngeværket om Alberte og deres viden om vold, rådgivning og kampagnematerialer, når de formulerer gode råd til unge voldsofre og til de af deres nærmeste, der også kan være involveret i volden.

 1. Print Elevark 9 til alle elever. Elevarket skal bruges igen i kapitel 5.

Par

 1. Find sammen med en makker.
 2. Undersøg, hvilken hjælp Bryd Tavsheden tilbyder.
 3. Nærlæs også beskrivelsen af syv typer vold, og hvilke konsekvenser vold kan medføre.
 4. Tal om, hvad I ved om kærestevold og om kommunikation af temaet gennem et kampagnemateriale.

Alene

 1. Brug Elevark 9. Brug din viden om sproget i kampagnemateriale, når du skriver to gode råd til:
  • en ung, der er udsat for kærestevold.
  • en ven af en, der er udsat for kærestevold.
  • en ung, der udøver kærestevold.
 2. Brug dine gode råd i næste kapitel, der også er det sidste kapitel i forløbet om Alberte og kærestevold. Her skal du tage stilling til, hvordan du vil kommunikere dine råd til modtagerne, for at rådene bedst muligt kan medføre ændret holdning og handling.