Lærerguide

Litteratursamtaler om klyngeværket

I har nu læst, lyttet og set det samlede værk om Alberte. I har oplevet, mærket og åbnet Albertes verden gennem fem litterære tekster: Instagramopslag, sms-novellen, telefonsvarer-novellen, brevkasseindlægget og novellen Snehvid som en fucking engel.

Lærerguide

Eleverne får nu forklaret det litterære begreb klyngeværk, der som tidligere nævnt i dette forløb, her indeholder de fem tekster om Alberte. Eleverne forholder sig til og deler deres oplevelser om klyngeværkets forskellige udtryksformer og formål, samtidig med at de diskuterer styrker og svagheder ved klyngeværket som litterært ungdomsværk.

 1. Print Lærerark 4 og klip spørgsmålene ud, så der er et til hver elev. Tilføj gerne flere spørgsmål.

Fælles

De fem tekster, som I nu har læst, lyttet og set udgør tilsammen et litterært klyngeværk. Et klyngeværk består af flere tekster, der med hver sine udtryksformer og virkemidler skaber og udvider én samlet litterær verden. Og I har altså nu læst og oplevet et klyngeværk om Albertes livsverden gennem fem meget forskellige tekster.

 1. Tal i klassen om jeres oplevelser af klyngeværket om Alberte:
  • Hvilke genrer og hvilke udtryksformer har I oplevet Albertes liv gennem?
  • Hvilke styrker har der været ved at opleve Albertes liv gennem flere genrer og udtryksformer?
  • Hvilke udfordringer har I oplevet ved klyngeværket, der bevæger sig gennem flere genrer og udtryksformer?
  • Hvordan adskiller jeres litterære oplevelser med klyngeværket sig fra andre litteraturoplevelser?

Fælles

 1. Fordel jer i en dobbeltcirkel, hvor I står i to cirkler med ansigterne mod hinanden.
 2. Få et spørgsmål hver af jeres lærer. Spørgsmålet handler om klyngeværket, teksternes virkemidler, vold eller om Alberte og de andre personers fremtid.
 3. Stil jeres spørgsmål til den makker, der nu står over for jer i dobbeltcirklen. Husk makkerens svar.
 4. Gentag øvelsen, så I begge stiller og besvarer spørgsmål.
 5. Behold jeres spørgsmål, når den yderste cirkel nu går til venstre mod en ny makker.
 6. Gentag øvelsen tre til fire gange, så I får samlet flere svar på jeres spørgsmål.
 7. Præsenter på skift i klassen de svar, der har været mest overraskende.