Lærerguide

Rundt på gulvet

Kommunikationsmodellen bliver anvendt til planlægning og visualisering af, hvordan et budskab kommunikeres fra en afsender til en modtager. Undersøg, hvordan kommunikationen af kampagnefilmen Lytter du? er planlagt.

Lærerguide

Eleverne arbejder videre ud fra deres første indtryk af kampagnefilmen Lytter du? med en fælles analyse af filmens formål ud fra kommunikationsmodellen. Bevægelse integreres, når eleverne analyserer dele af og sammenhænge mellem kommunikationsmodellens områder. Den fælles aktivitet kan differentieres ved inddeling af eleverne i de mere eller mindre komplicerede områder af kommunikationsmodellen. Den fælles aktivitet kan sagtens foregå udendørs.

 1. Print Elevark 7 til alle elever.
 2. Medbring kridt.

Alene

 1. Brug Elevark 7, når du undersøger, hvordan kommunikationen af kampagnefilmen Lytter du? er planlagt.
 2. Skriv i elevarket, hvilke tegn du finder i kampagnefilmen på hver af kommunikationsmodellens fem områder.

Fælles

 1. Fordel jer i fem grupper: Afsender – Budskab – Medie – Modtager- Effekt.
 2. Tal i hver gruppe om, hvilke tegn I har fundet om jeres del af kommunikationen i Lytter du?
 3. Tegn en stor udgave af kommunikationsmodellen med kridt på gulvet. Der skal være plads til hele gruppen i hvert rum i modellen.
 4. Fordel jer i modellen, så de fem grupper tilsammen udgør en stående kommunikationsmodel.
 5. Forklar nu, i den rækkefølge som modellen er opdelt i, hvilke tegn hver gruppe har fundet i Lytter du? Lyt godt efter de andre gruppers fund og refleksioner.
 6. Placer jer nu i et af de andre rum i modellen, hvor I gerne vil tilføje en kommentar til en anden gruppes fund og refleksioner.
 7. Tal sammen med de andre, der står i samme rum. Hvilke tilføjelser har I?
 8. Del jeres tilføjelser med resten af klassen.

Grupper

 1. Fordel jer i grupper af minimum fire elever. Sæt jer rundt om et bord.
 2. Vis med et antal af fingre, hvor enige I er i nedenstående udsagn om kampagnefilmen Lytter du? Hvis I viser en finger, er I helt uenige. Hvis I viser fem fingre, er I helt enige.
 3. Tal efter hver påstand om jeres refleksioner over jeres individuelle valg af enig/uenig:
  • Afsenderen fylder for lidt i kampagnefilmen.
  • Budskabet er tydeligt og troværdigt i kampagnefilmen.
  • Kampagnefilm er et godt medie at anvende for at nå målgruppen.
  • Målgruppen bliver følelsesmæssigt påvirket af kampagnefilmen.
  • Kampagnefilmen vil ændre modtagerens adfærd og handlinger.
  • Kampagnefilmen formidler budskabet på en effektiv måde.