Lærerguide

Genbesøg hypotesetavlen

Genbesøg klassens hypotesetavle som afslutning på kapitel 2. Hvilke nye tegn kan I tilføje til hypoteserne, efter I har oplevet Albertes mors telefonsvarer-beskeder og novellen Snehvid som en fucking engel?

Lærerguide

Når eleverne arbejder med klyngeværket om Alberte, anvender I løbende klassens hypotesetavle til at skabe sammenhæng og overblik over både de enkelte tekster og værket som helhed. Hypotesetavlen fungerer desuden som et motiverende samtaleværktøj, der samler eleverne i en fælles refleksion om værket og Albertes udvikling. Sæt hypotesetavlen i spil løbende, så elevernes anvendelse og udbytte af det forbliver dynamisk gennem hele forløbet.

Du kan supplere forløbets aktiviteter om genbesøg ved hypotesetavlen med opfordringer til eleverne om at udfylde og anvende tavlen løbende med de tegn, som de finder på hypoteserne, når de fordyber sig i aktiviteter om klyngeværkets fem tekster.

Fælles

 1. Stil jer sammen ved klassens hypotesetavle.
 2. Tal om:
  • Hvilke nye tegn kan be- eller afkræfte hypoteser?
  • Hvilke nye hypoteser kan nu være relevante at afprøve?
 3. Udfyld hypotesetavlen ud fra jeres samtale.
 4. Undersøg sammenhænge mellem de nu fire oplevede tekster i klyngeværket om Alberte:
  • Hvilke tegn kan I få øje på i flere af klyngeværkets fire første tekster?
 5. Tal om, hvad det samlede værk om Alberte ind til nu drejer sig om.