Lærerguide

Kæreste vold

Kæreste og vold. To ord, der for de fleste er meget langt fra hinanden. Hvilken betydning tillægger I ordene, når de er hver for sig, og når de er sat sammen? Nu er det jeres tur til at sætte ord på, hvad I har oplevet og lært i forløbet om Alberte.

Lærerguide

I denne afsluttende evalueringsaktivitet i forløbet om Alberte, sætter eleverne ord på, hvad de har lært og oplevet – både om vold, litteratur, men også om rådgivning og kampagner.

 1. Klip spørgsmålene fra Lærerark 5 ud, så der er til alle. Find evt. selv på flere spørgsmål.
 2. Lav tre kolonner på tavlen:

Fælles

 1. Skriv tillægsord, som I forbinder med ordet kæreste og ordet vold i de to første kolonner på tavlen.
 2. Skriv herefter tillægsord, som I forbinder med det sammensatte ord kærestevold i den sidste kolonne på tavlen.
 3. Tal om:
  • Hvordan påvirker det jer, at se betydningerne af de to modsatrettede ord kæreste og vold ved siden af betydningen af det sammensatte ord kærestevold?
  • Hvordan vil I definere kærestevold?
  • Hvad har I lært om kærestevold?
 4. Få et spørgsmål hver af jeres lærer, og fordel jer i lokalet.
 5. Find en makker, tal om begge jeres spørgsmål og svar sammen. Bliv i samtalen lidt længere tid ved at lytte, spørge og kommentere på hinandens svar.
 6. Byt spørgsmål og sig tak for samtalen.
 7. Gentag øvelsen med en ny makker, der også går alene rundt med et spørgsmål.