Lærerguide

SMS-novelle

Hvordan reagerer Alberte, når hun om lidt får kontakt med Ida? Hvad har hun sagt til sin mor om volden? Og hvad vil hun skrive til Ida? Nu skal I forestille jer, hvordan Ida og Alberte kommunikerer, når I producerer sms-noveller om deres forholds udvikling.

Lærerguide

Eleverne producerer sms-noveller mellem Ida og Alberte. Eleverne anvender erfaringer og oplevelser om Alberte og Idas personligheder, historik og relation i autentiske fortolkninger, hvor de sætter deres personlige aftryk på fortællingen om Albertes liv.

Før eleverne selv tager fat på at producere sms-noveller, viser du, hvordan de anvender TexingStory. Appen er nem at bruge. Du kan oprette en sms-novelle ud fra samme kriterier, som eleverne stilles i aktiviteten, og bruge optagelsen af din egen produktion, når aktivitetens form og formål præsenteres og stilladseres. Her viser du også, hvordan der skiftes mellem de to personer, hvordan skrevet tekst slettes undervejs, og hvordan tidspunkter tilføjes i sms-novellen.

 1. Eleverne skal bruge telefon og computer. Appen TextingStory downloades, og kun standardindstillinger anvendes.

Fælles

 1. Se din lærers sms-novelle, der er produceret i appen TextingStory.
 2. Tal om:
  • Hvilken betydning har timing i en sms-novelle?
  • Hvordan vil I beskrive sproget i en sms-novelle?

Alene

 1. Overvej:
  • Har Alberte talt med sin mor om volden?
  • Hvordan er filmmarathon-aftenen endt mellem Alberte og Ida?
  • Hvordan kan du vise din oplevelse af Ida og Albertes relation?
  • Hvordan reagerer Ida og Alberte på hinandens sms’er? Og hvem sender den første? Og den sidste?
  • Hvilke betydninger er vigtige at få med? Og hvordan kan du skrive betydningerne frem med sms-novellens komprimerede sprog?
  • Hvilket plot skal der være i din sms-novelle?
  • Hvordan vil du bringe din viden om vold ind i sms-novellen?
 2. Vis i din produktion:
  • Hvad Ida og Alberte skriver til hinanden.
  • Hvad de to piger overvejer at skrive, men som de sletter.
  • Hvilke emojis de tilføjer.
  • Hvornår Ida og Alberte sender deres sms’er.
 3. Skriv dit manuskript til sms-novellens otte beskeder i et dokument på din computer. Skriv i parentes, hvad Ida og Alberte overvejer at skrive, men som de sletter, før de sender beskederne.
 4. Tilføj tidspunkter ved de otte sms’er.
 5. Hent appen TextingStory på din telefon. Du skal kun bruge standardindholdet i appen.
 6. Skriv din færdige sms-novelle i appen. Skriv og slet også det indhold, som Alberte og Ida sletter igen. Din produktion optages, mens du skriver. Gentag optagelsen, hvis du kan gøre det bedre i andet forsøg.
 7. Gem din sms-novelle.

Grupper

 1. Find sammen i grupper af fire elever.
 2. Vis nu en sms-novelle ad gangen. I anden fremvisning af samme sms-novelle holder hver af gruppens andre medlemmer øje med, hvordan Ida og Albertes relation vises i:
  • Sprog
  • Timing
  • Slettet tekst
 3. Giv respons efter anden visning af sms-novellen ud fra de tre områder.
 4. Gentag aktiviteten ved præsentationen af gruppens øvrige sms-noveller. Husk at skifte mellem de tre områder, så alle i gruppen når at fokusere på alle tre områder.
 5. Vælg den sms-novelle i gruppen, der har gjort størst indtryk på jer. Den, der får flest stemmer, vises i klassen.

Fælles 

 1. Vis en sms-novelle fra hver gruppe.
 2. Tal om jeres oplevelser af produktionerne:
  • Hvordan er Ida og Albertes relation fortolket forskelligt?
  • Hvordan er viden om sms-noveller anvendt?
  • Hvordan fungerer sms-novellen her som formidlingsform?
  • Hvor ville den ikke fungere?
  • Hvilken sms ville I sende til Ida?
  • Hvordan adskiller jeres produktioner sig fra hinanden? I sprog, timing, slettet tekst, handling og relation.
  • Hvordan er jeres viden om vold til stede i produktionerne?
  • Hvordan har I skabt den gode fortælling i sms-formatet?