Lærerguide

Introduktion til kapitel 4

I kapitel 4 ser og arbejder I med to af Bryd Tavshedens kampagnematerialer om vold.

I undersøger og analyserer, gennem kommunikationsmodellen, hvordan formidling af et kampagnemateriales budskab kan være planlagt. I perspektiverer jeres viden om vold og Bryd Tavshedens rådgivningstilbud, når I producerer gode råd til unge voldsofre og deres nærmeste.

Overordnet lærerguide til kapitel 4

Brug også lærerguiden under hver aktivitet i kapitlet.

Kapitel 4 har en varighed af ca. 4-5 lektioner

I aktiviteten Lytter du? møder elevernes det første kampagnemateriale fra Bryd Tavsheden. Eleverne introduceres for de tekniske virkemidlers betydning i formidling af kampagnematerialers stemning og budskaber. I aktiviteten Rundt på gulvet arbejder eleverne videre med deres første indtryk af kampagnefilmen Lytter du? i en fælles analyse af filmens formål ud fra kommunikationsmodellen. Bevægelse integreres, når eleverne analyserer dele af og sammenhænge mellem kommunikationsmodellens områder.

I aktiviteten Novellevold arbejder eleverne i dybden med kampagnefilmens detaljer og virkemidler, der understøtter filmens stemning og budskab. Eleverne undersøger og anvender filmens tegn, når de fortolker filmens handling i egne novelleproduktioner. Eleverne anvender desuden deres viden om vold, relationer og grænser fra værklæsningen om Alberte. Med den afsluttende samtale i aktiviteten deler eleverne deres overvejelser og valg af de beskrivelser og karaktertræk, som de har prioriteret i deres noveller.

I aktiviteten Lynlåspigen undersøger eleverne folderen fra Bryd Tavsheden ud fra kommunikationsmodellens fem områder. Eleverne bruger erfaringer og viden fra Albertes brevkasseskrivning og viden om kærestevold og rådgivning, når de formulerer gode råd til folderens modtagere. I aktiviteten Hjælp, der hjælper bruger eleverne deres oplevelser fra klyngeværket om Alberte og deres viden om vold, rådgivning og kampagnematerialer, når de formulerer gode råd til unge voldsofre og til de af deres nærmeste, der også kan være involveret i volden. De gode råd skal bruges igen i kapitel 5.

  1. Print Elevark 7, Elevark 8, Elevark 9 og evt. folderen til alle elever.
  2. Medbring kridt og en stor stak post-it. Eleverne skal bruge computer.

Færdigheds- og vidensmål:

  • Eleven har viden om tekstelementers opbygning og funktion.
  • Eleven har viden om sproglige normer og omgangsformer i forskellige situationer.
  • Eleven har viden om sproglig modalitet.

En undersøgelse viser, at 23% af unge mellem 16-24 år har oplevet psykisk kærestevold (Kilde: Epinion, 2017). En anden undersøgelse viser, at 16.000 unge har oplevet fysisk kærestevold (Kilde: SIF 2018) Det er muligt at søge hjælp, hvis man er udsat for vold. I dette kapitel ser I nærmere på to kampagnematerialer fra Bryd Tavsheden, der hjælper børn og unge, der har været eller er udsat for vold i deres nære relationer.