Lærerguide

Introduktion til kapitel 2

I kapitel 2 lærer I Alberte endnu bedre at kende gennem de næste to tekster i klyngeværket om hendes liv.

I lytter med, når Albertes mor desperat forsøger at få kontakt til sin datter, og I giver Alberte en stemme, når I indtaler hendes svar til sin mor. Måske finder I svar på ubesvarede spørgsmål om Albertes liv og dilemmaer i novellen Snehvid som en fucking engel, før I fortolker Albertes relation til Ida i produktionen af sms-noveller mellem de to piger.

Overordnet lærerguide til kapitel 2

Brug også lærerguiden under hver aktivitet i kapitlet.

Kapitel 2 har en varighed af ca. 4-6 lektioner

Det er afgørende, at du allerede i forberedelsen af forløbet har sendt en mail til SMSpress med dine elevers og dit eget telefonnummer, så I alle har modtaget telefonsvarer-novellen på jeres telefoner, før I påbegynder aktiviteterne i kapitel 2. Se mere i forløbets overordnede lærerguide her.

Telefonsvarer-novellen Kæresteaften er tredje del af klyngeværket om Alberte. I aktiviteten Alberte-skat, det er mor bruger eleverne deres overraskelse, undren og nysgerrighed i samtaler om litteraturoplevelsen af at modtage Albertes mors telefonsvarerbeskederne. I aktiviteten Smag på mors ord undersøger eleverne telefonsvarer-novellens stemninger, når de vurderer og fortolker Albertes mors betoning og sprog og hendes forventninger til Alberte. I aktiviteten Mor, det er mig anvender eleverne deres viden om telefonsvarer-novellens form og sprog, når de producerer Albertes svar på morens telefonsvarerbeskeder. Eleverne digter videre på deres karakteristik af Alberte og på fortolkningen af klyngeværket som helhed, når nye oplysninger i telefonsvarer-novellen bliver anvendt. I aktiviteten Lyttestationer formidler og modtager eleverne forskellige fortolkninger af Albertes situation og dilemmaer gennem produktioner af Albertes telefonsvarerbeskeder til sin mor.

Novellen Snehvid som en fucking engel er fjerde del af klyngeværket om Alberte. I aktiviteten af samme navn lytter eleverne til din oplæsning af novellen afbrudt af refleksionspauser, som du guider eleverne gennem. Med novellen får eleverne endnu bedre indsigt i de dilemmaer og udfordringer, som Alberte står i. Gennem novellens fortællervinkel, komposition og beskrivende sprog, vil eleverne nu også blive delagtiggjort i den kærestevold, som Alberte er udsat for. I aktiviteten Kærlighedsknubs finder eleverne tegn på fire tilstande gennem undersøgelser af novellens sproglige virkemidler. I samtaler om undersøgelserne reflekterer eleverne over, hvordan Alberte kan forveksle kærlighed og vold gennem de forskellig følelser og handlinger, der kommer til udtryk i novellens sproglige nuancer. I aktiviteten SMS-novelle producerer eleverne sms-noveller, hvor deres erfaringer og oplevelser om Alberte og Idas personligheder, historik og relation fortolkes og formidles.

I aktiviteten Genbesøg hypotesetavlen bruger I igen klassens hypotesetavle til at skabe sammenhæng og overblik over de læste tekster og klyngeværket som helhed.

  1. Print Lærerark 3.
  2. Print Elevark 3, Elevark 4 og novellen Snehvid son en fucking engel til alle elever. Print Elevark 5 i A3 til alle firemandsgrupper.
  3. Eleverne skal bruge telefon, computer og høretelefoner. Appen TextingStory downloades, og kun standardindstillinger anvendes.

Færdigheds- og vidensmål:

  • Eleven har viden om metoder til fortolkning.
  • Eleven kan deltage aktivt, åbent og analytisk i dialog.
  • Eleven kan respondere på forskellige fremstillingsformer.