Lærerguide

Lynlåspigen

Måske kender I billedet af pigen her? Kampagnematerialet med lynlåsen er også fra afsenderen Bryd Tavsheden. Men her er både budskab, medie, modtager og effekt tænkt anderledes end i kampagnefilmen. Hvordan? Det skal I undersøge nu.

Lærerguide

Eleverne undersøger folderen fra Bryd Tavsheden ud fra kommunikationsmodellens fem områder. Eleverne bruger erfaringer og viden fra Albertes brevkasseskrivning og viden om kærestevold og rådgivning, når de formulerer gode råd til folderens modtagere.

 1. Medbring en stor stak post-it.
 2. Print evt. folderen til alle elever.

Fælles

 1. Undersøg, hvordan formidlingen af Bryd Tavshedens folder er tænkt ud fra kommunikationsmodellens fem områder.
 2. Vurder, hvilken effekt folderen har på målgruppen.
 3. Diskuter, hvad der fungerer, og hvad der ikke fungerer ved folderen.
 4. Tal om, hvad I ville gøre anderledes for at kommunikere samme budskab fra samme modtager og til samme målgruppe.

Par

 1. Find sammen med en makker.
 2. Undersøg folderens sprog, layout og medie:
  • Hvilke dele af teksten er informerende og forklarende? Og hvilke tekst er anvisende og instruerende?
  • Hvordan vurderer I, at layoutet og sproget påvirker modtageren?
  • Hvordan vurderer I, at mediet påvirker modtageren?
 3. Nærlæs Bryd Tavshedens seks råd om at få det sagt.
 4. Tal om, hvad et godt råd kan være.
 5. Tal også om, hvad et dårligt råd kan være.

Fælles

 1. Skriv hver et godt råd på en post-it om at få det sagt.
 2. Sæt jeres gode råd op på tavlen i nærheden af andre lignende råd.
 3. Tal om, hvilke områder jeres råd er samlet under.
 4. Tal også om, hvad der gør jeres råd til gode råd.