Lærerguide

Smag på mors ord

Kender I følelsen af, at jeres forældres betoning kan betyde noget andet end deres ord? Albertes mor mener måske også noget andet, end det hun får sagt i sine beskeder. Smag på mors ord, ved at undersøge betoning og sprog i telefonsvarer-novellen.

Lærerguide

Eleverne forholder sig til telefonsvarer-novellens stemninger, når de undersøger Albertes mors betoning og sprog og hendes forventninger til Alberte. Eleverne vurderer og fortolker, ud fra deres undersøgelser, hvad Albertes mor i virkeligheden mener i sine telefonsvarerbeskeder.

 1. Print Elevark 3 til alle elever.

Par

 1. Find sammen med en makker og brug Elevark 3.
 2. Lyt til Albertes mors beskeder undervejs i jeres undersøgelser.
 3. Beskriv i kolonne 1, hvilke stemninger Albertes mors betoning og ord skaber.
 4. Forklar i kolonne 2, hvilke forventninger Albertes mor har til Alberte, kun ud fra det mor siger.
 5. Vurder i kolonne 3, hvad Albertes mor i virkeligheden mener med det, hun siger. Brug jeres svar i de to første kolonner om hendes betoning, sprog og forventninger.

Fælles

 1. Del jeres indtryk af telefonsvarer-novellen ud fra resultatet af jeres undersøgelser.
 2. Tal om:
  • Hvilken betydning har jeres undersøgelser af betoning, sprog og forventninger på jeres indtryk af Albertes mor?
  • Hvordan adskiller jeres resultater af undersøgelser sig fra hinanden?
  • Hvilke kommentarer fra Albertes mor virker interessante? Hvorfor?
  • Hvilken ny viden får I med telefonsvarerbesked-novellen?
  • Hvordan forestiller I jer, at Albertes mor har det?
  • Hvilken betoning eller ord betyder særligt noget for jeres oplevelse af telefonsvarer-novellen?
  • Hvilket indhold i de fire beskeder er med til at danne indre billeder?