Lærerguide

Giftigt

Følelsen af at blive ydmyget og nedgjort. At få nedbrudt sine grænser og være kontrolleret af den vigtigste person i sit liv. Alene mod resten af verden. Sådan kan det føles at leve i et giftigt forhold.

Lærerguide

Skab sammenhæng mellem denne del og den indledende del af informationsvideoen om kærestevold, som eleverne så i kapitel 1. Nu kender eleverne til forløbets tema om kærestevold, så de vil formentlig se første del af videoen i et nyt perspektiv. Giv plads til elevernes åbne og umiddelbare refleksioner over, hvordan deres erfaringer og viden om temaet har udviklet sig gennem forløbets danskfaglige og litterære tilgang.

Fælles

 1. Se anden halvdel Giftigt af informationsvideoen om de to piger.
 2. Tal om:
  • Hvilken stemning oplever I, der bliver skabt i denne del af videoen?
  • Hvad taler de to piger om?
 3. Tænk tilbage på første del af informationsvideoen.
 4. Tal om:
  • Hvilken stemning oplevede I, der blev skabt i første halvdel af videoen?
  • Hvad troede I, de to piger talte om? Og hvilke forventninger havde I til forløbet?
  • Hvilket indtryk gør det på jer, at videoen er produceret så opdelt?
 5. Beskriv på skift videoens to dele med to ord.
 6. Undersøg formidlingen af informationsvideoen ved hjælp af kommunikationsmodellen.
 7. Vurder videoens effekt på målgruppen.