Lærerguide

Julie versus Kevin

Tænker piger og drenge ens? Julie og Kevin oplever den samme dag helt forskelligt, så måske er de ikke det bedste match? Tal om jeres forskellige opfattelser af - eller fordomme om - de to hovedpersoner.

Lærerguide

Giv plads til elevernes umiddelbare oplevelser af novellen og beskrivelserne af de to hovedpersoner, når eleverne deler tanker og oplevelser om Julie og Kevins forskelle og ligheder.

Inddel eleverne, så vidt det er muligt, ligeligt i en pige- og en drengegruppe. Du vurderer selvfølgelig, hvorvidt denne inddeling er hensigtsmæssig, eller om den kan skabe udfordringer for nogen. Deltag gerne selv i aktiviteten, der sagtens kan foregå udendørs.

 1. Print Lærerark 1. Klip spørgsmålene ud og fordel dem ligeligt mellem piger og drenge.
 2. Print novellen JULIE + KEVIN til alle elever.

Fælles

 1. Få et spørgsmål om Julie af din lærer, hvis du er en pige. Få et spørgsmål om Kevin, hvis du er en dreng.
 2. Find sammen med en af et andet køn. Tal om jeres forskellige oplevelser af Julie og Kevin ud fra jeres spørgsmål.
 3. Gentag øvelsen to gange, så du får talt om Julie og Kevin ud fra flere spørgsmål.
 4. Find sammen med den elev af et andet køn, der har samme spørgsmålsnummer som dig.
 5. Tal om, hvordan Julie og Kevin oplever verden forskelligt ud fra jeres næsten ens spørgsmål.
 6. Tal i klassen om:
  • Hvordan er jeres oplevelser af Julie og Kevin forskellige?
  • Hvad ved I nu om Julie og Kevin?
  • Hvad kan formålet være ved at I blev tildelt spørgsmål efter køn?
  • Hvad er jeres udbytte af at tale med en af et andet køn om næsten samme spørgsmål om Julie og Kevin?