Lærerguide

Talen

Hvordan kan en god taler skabe opmærksomhed og påvirke sin målgruppe? Skriv taler om psykisk vold til voldsofre, deres nærmeste eller til voldsudøvere. Brug appelformer, sproglige og retoriske virkemidler, så tilhørerne lytter, når I taler.

Lærerguide

Eleverne anvender deres viden om vold, rådgivning og formidling, når de skriver taler om vold til en ud af tre valgte målgrupper. Med afsæt i en afholdt tale om vold og viden om appelformer, retoriske og sproglige virkemidler, producerer eleverne taler, der bearbejdes i par og afholdes i klassen.

 1. Print Elevark 8 til alle elever.
 2. Eleverne skal bruge computer. Denne skriftlige aktivitet kan med fordel udbygges til en egentlig skriftlig aflevering.

Fælles

 1. Tal om, hvad der skal til, for at en tale kan påvirke jer?
 2. Læs Kronprinsesse Marys tale ved lanceringen af Mary Fonden og Lev Uden Volds antologi Vold i familien – Viden for fagfolk.
 3. Tal om:
  • Hvordan vil I vurdere talen?
  • Hvem er talens målgruppe?
  • Hvad er formålet med Kronprinsessens tale?
  • Hvilke af de tre appelformer er brugt i Kronprinsessens tale?
   • Patos – At påvirke følelser, samvittighed og etiske overvejelser.
   • Logos – At påvirke fornuften og logikken.
   • Etos – At påvirke tilliden og respekten.
  • Ved hvilke begivenheder afholdes der taler, der benytter sig af af de tre appelformer?
  • Hvilke retoriske tips og tricks kan medvirke til, at en tale skaber opmærksomhed og eftertænksomhed?

Alene

 1. Brug første del af Elevark 8, når du skal forberede din tale om psykisk vold:
  • Hvem er din tales målgruppe? Unge, der er udsat for psykisk vold, deres nærmeste eller voldsudøverne?
  • Hvad er formålet med din tale?
  • Hvilke kilder og informationer om psykisk vold og rådgivning vil du inddrage i din tale: Citater eller situationer fra klyngeværket eller podcasten? Viden om psykisk vold eller rådgivning fra Bryd Tavsheden?
  • Hvilke af de tre appelformer, vil du lægge mest vægt på i din tale:
   • Patos – At påvirke følelser, samvittighed og etiske overvejelser.
   • Logos – At påvirke fornuften og logikken.
   • Etos – At påvirke tilliden og respekten.
  • Hvilke af dine gode råd fra aktiviteten Mit bedst råd kan du bruge i din tale?
 2. Brug anden del af Elevark 8, når du skriver din tales hovedpointer i skriveskabelonen.
 3. Skriv din endelige tale i et dokument, hvor du kan redigere undervejs. Brug linjeskift og markeringer, som kan hjælpe dig under din oplæsning.
 4. Giv din tale en titel, der vil skabe opmærksomhed hos talens målgruppe.
 5. Læs din tale højt for dig selv et par gange. Ret talen til, indtil du er helt tilfreds med anvendelsen af alle dine noter i Elevark 8.

Par

 1. Find sammen med en makker.
 2. Hold jeres taler for hinanden.
 3. Tal om, hvilke tips og tricks I vil anvende, når I fremfører jeres taler for klassen:
  • Hvilke retoriske spørgsmål vil I stille ud til jeres tilhørere? Ikke for at få et svar, men for at søge modtagernes refleksion. Det kan være et eller to spørgsmål, der indkredser talens formål og budskab. Det kan også være spørgsmål, der kan skabe særlig opmærksomhed i talens indledning, og som forsøges besvaret i slutningen af talen.
  • Hvor vil I lægge kunstpauser ind i talen, for at give det I lige har sagt mere opmærksomhed og skabe plads til tilhørernes eftertænksomhed?
  • Hvilke sproglige virkemidler kan I tilføje i talen for at skabe opmærksomhed hos målgruppen? Det kan fx være sproglige billeder, målgruppens sprog eller informationer, der vækker opsigt.
 4. Ret jeres taler til ud fra jeres samtale, og hold talerne for hinanden igen. Tal om, hvad der nu har forbedret talerne.
 5. Print talerne, så I er klar til at holde dem for resten af klassen.

Fælles

 1. Hold jeres taler i klassen. Giv jer god tid, læs langsomt og brug markeringer i teksten, så vigtige pointer bliver fremhævet undervejs.
 2. Tal om:
  • Hvad kan en tale udtrykke, som et klyngeværk eller en podcast ikke kan? Og omvendt?
  • Hvilke oplevelser har skriveprocessen af talen og lytningen til hinandens taler givet jer?
  • Hvad gjorde særligt indtryk på jer, da I lyttede til hinandens taler?

I næste kapitel, der også er det sidste kapitel i forløbet om Julie og Kevin og psykisk vold, skal I igen bruge jeres gode råd i et kampagnemateriale, der kan medføre ændret holdning eller handling hos modtagerne.