Lærerguide

Kampagneeffekten

Kommunikationsmodellen bliver anvendt til planlægning og visualisering af, hvordan et budskab kommunikeres fra afsenderen til en bestemt modtager. Undersøg, hvordan budskab og formål med kampagnefilmen Den er planlagt.

Lærerguide

Eleverne arbejder videre ud fra deres første indtryk af kampagnefilmen Den med en fælles analyse af filmens formål ud fra kommunikationsmodellen. Bevægelse integreres, når eleverne analyserer dele af og sammenhænge mellem kommunikationsmodellens områder. Den fælles aktivitet kan differentieres ved inddeling af eleverne i de mere eller mindre komplicerede områder af kommunikationsmodellen. Den fælles aktivitet kan sagtens foregå udendørs.

 1. Medbring kridt eller malertape.

Par

 1. Find sammen med en makker.
 2. Gense kampagnefilmen Den.
 3. Tal om:
  • Hvilke tekniske virkemidler lægger I særligt mærke til?
  • Hvordan bliver de tekniske virkemidler brugt til at fremhæve budskabet i kampagnefilmen? Det kan være fx lyd, lys eller farve.
  • Hvilke sproglige virkemidler lægger I særligt mærke til?
  • Hvordan bliver de sproglige virkemidler brugt til at fremhæve budskabet i kampagnefilmen?
  • Hvordan oplever I samspillet mellem de tekniske og de sproglige virkemidler i kampagnefilmen? Er der harmoni eller disharmoni mellem virkemidlerne?

Grupper

 1. Del jer op i fem lige store grupper: Afsender – Budskab – Medie – Modtager- Effekt.
 2. Tal i hver gruppe om, hvilke tekniske og sproglige tegn I kan finde i kampagnefilmen Den om jeres område i kommunikationsmodellen.

Fælles

 1. Tegn en stor udgave af kommunikationsmodellen med kridt på gulvet. Der skal være plads til alle gruppens deltagere i hver del af modellen.
 2. Fordel jer i modellen, så grupperne tilsammen udgør en stående kommunikationsmodel i fem dele.
 3. Sig nu, i samme rækkefølge som i kommunikationsmodellen, hvilke tekniske og sproglige tegn i Den hver gruppe har fundet om deres område. Lyt godt efter de andre gruppers fund og refleksioner. Om lidt skal I tilføje eller kommentere en af de andre gruppers find.
 4. Fordel jer nu individuelt i de andre rum i modellen, hvor I vil tilføje en kommentar til gruppens fund.
 5. Tal sammen med de andre, der står i samme område. Hvilke tilføjelser har I?
 6. Del jeres tilføjelser med resten af klassen.
 7. Tal også om:
  • Hvilken ny viden har I fået om kampagnemateriale?
  • Hvordan kan Bryd Tavsheden skabe større opmærksom om deres arbejde og rådgivningstilbud?
  • Hvordan ville I formidle budskabet i Den i en kampagne til samme modtager, så Bryd Tavshedens kan være med til at ændre adfærd og skabe handling?