Lærerguide

Hvem er Bryd Tavsheden?

Kampagnefilmen Hvem er Bryd Tavsheden? er en af Bryd Tavshedens ældre kampagnefilm. I den bliver der anvendt animerede tegninger som et simpelt visuelt virkemiddel.

Lærerguide

Kampagnefilmen, der anvendes i denne aktivitet, er af ældre dato. Du må derfor gerne gøre eleverne opmærksomme på at ikke alle informationer i kampagnefilmen er opdateret: Bryd Tavsheden tilbyder rådgivning til unge mellem 13-24 år, der er ændret i rådgivningens åbningstider og et par af Bryd Tavshedens rådgivningstilbud har ændret navn.

Eleverne arbejder med en fælles analyse af kampagnefilmen Hvem er Bryd Tavsheden? Efterfølgende vurderer eleverne filmens formål ud fra kommunikationsmodellen. Eleverne undersøger desuden, hvordan de tre appelformer og kampagnefilmens sprog og tekniske virkemidler er anvendt for at forstærke kampagnens budskab og ønskede effekt.

Fælles

 1. Se kampagnefilmen Hvem er Bryd Tavsheden?
 2. Undersøg, hvordan filmen placerer sig i kommunikationsmodellen.
 3. Vurder ud fra jeres undersøgelse, hvilken effekt filmen kan have på modtagernes holdninger, og hvilke muligheder kampagnefilmen har for at ændre modtagernes handling.
 4. Vurder, hvad der fungerer ved kampagnefilmen, og hvad der ikke fungerer – ikke for jer, men for kampagnefilmens modtager.
 5. Tal om, hvilke af de tre appelformer, som I arbejdede med i jeres taler i kapitel 4, der er anvendt i kampagnefilmen Hvem er Bryd Tavsheden?
  • Patos – At påvirke følelser, samvittighed og etiske overvejelser.
  • Logos – At påvirke fornuften og logikken.
  • Etos – At påvirke tilliden og respekten.

Par

 1. Find sammen med en makker.
 2. Undersøg kampagnefilmens sprog i både speak og tekst:
  • Hvad drejer tekst og speak sig om?
  • Hvordan vurderer I, at sproget påvirker modtageren?
  • Hvordan er sproget brugt til at formidle afsender, budskab og modtager?
 3. Undersøg kampagnefilmens lyd:
  • Hvordan er lyden anvendt til at formidle budskabet?
 4. Undersøg kampagnefilmens symboler og farvesymbolik:
  • Hvordan er symboler og farver anvendt til at formidle om afsender, budskab og modtager?
 5. Tal om, hvad I ville gøre anderledes for at kommunikere samme budskab fra samme modtager til samme modtager.

Grupper

 1. Fordel jer i grupper af ca. fire elever.
 2. Vis med et antal af fingre, hvor enige I er i udsagn om kampagnefilmen Hvem er Bryd Tavsheden? Hvis I viser en finger, er I helt uenige i udsagnet. Hvis I viser fem fingre, er I helt enige i udsagnet.
 3. Tal efter hvert udsagn om jeres refleksioner over jeres individuelle valg af enig/uenig.
  • Afsenderen fylder for lidt i kampagnefilmen.
  • Budskabet er tydeligt og troværdigt i kampagnefilmen.
  • Kampagnefilm er et godt medie at anvende for at nå denne målgruppe.
  • Målgruppen bliver følelsesmæssigt påvirket af kampagnefilmen.
  • Kampagnefilmen vil ændre modtagerens adfærd og handlinger.
  • Kampagnefilmen formidler budskabet på en effektiv måde.