Lærerguide

Introduktion til kapitel 4

I kapitel 4 arbejder I med podcasten Lyden af vold og producerer taler om psykisk vold.

I lytter til Carolines oplevelser med psykisk vold og formulerer ud fra podcasten gode råd til unge og de af deres pårørende, der kan være involveret i volden. I undersøger Bryd Tavshedens rådgivningstilbud og definitioner på voldstyper, som I også anvender, når I producerer taler til unge voldsofre eller deres pårørende.

Overordnet lærerguide til kapitel 4

Brug også lærerguiden under hver aktivitet i kapitlet.

Kapitel 4 har en varighed af ca. 4-5 lektioner

I aktiviteten Lyden af vold udvider eleverne deres viden om vold i børn og unges nære relationer gennem en auditiv oplevelse. Dette afsnit i podcastserien Lyden af vold handler om psykisk vold, men også om, hvordan unge, der er udsat for vold, kan komme videre. Eleverne arbejder mundtligt med udsagn om podcasten, hvor de sammen formulerer og fuldender de sætningsstartere, som du bringer ind i aktiviteten. I aktiviteten Mit bedste råd bringes elevernes erfaringer med podcasten Lyden af vold, Kevins brevkasseskrivning og deres viden om vold og rådgivning, når de formulerer gode råd til tre relevante modtagere. Eleverne tager et billede af deres egne seks råd, før de hænger dem på tavlen. I aktiviteten Talen anvender eleverne deres viden om vold, rådgivning og formidling, når de skriver taler om vold til en ud af tre valgte målgrupper. Med afsæt i en afholdt tale om vold og viden om appelformer, retoriske og sproglige virkemidler, producerer eleverne taler, der bearbejdes i par og afholdes i klassen.

  1. Print Lærerark 7.
  2. Print Elevark 8 til alle eleverne.
  3. Medbring seks post-it til hver elev. Gerne i tre forskellige farver. Eleverne skal bruge telefon og computer.

Færdigheds- og vidensmål:

  • Eleven har viden om formidlingsformer.
  • Eleven har viden om argumenterende og reflekterende fremstillingsformer.
  • Eleven har viden om kropslige og retoriske virkemidler.

Hver 6. ung i 8. klasse har været udsat for vold i hjemmet i løbet af det seneste år. Det svarer til 3-4 elever i hver klasse (Kilde: SFI 2016). Det er muligt at søge hjælp, hvis man er udsat for vold.