Lærerguide

Klyngetrailer

I er hyret ind til at skabe opmærksomhed om klyngeværket. Brug klassens tidslinje, når I vælger, hvilke af Julie og Kevins valg, og hvilke afgørende situationer i handlingen, der skal indgå i jeres klyngetrailer. Hvordan formidler I et klyngeværk om vold til unge, så de vil kaste sig over værket?

Lærerguide

Eleverne sammenfatter og udtrykker deres forståelse af Julie og Kevins adfærd og udvikling i væsentlige og voldelige situationer i klyngeværket. Med klyngetraileren udvælger eleverne både afgørende situationer fra klassens tidslinje og reflekterer over, hvilke udtryksformer, der egner sig til formidling i produktionen af en klyngetrailer. Vis gerne andre eksempler på virkningsfulde bogtrailere eller skab din egen om værket her.

 1. Print Elevark 7 til alle elever.
 2. Eleverne skal bruge computer og have adgang til et redigeringsprogram, der er letanvendeligt – fx IMovie eller WeVideo. I IMovie finder I en funktion med skabeloner til at producere trailers i.

Par

 1. Find sammen med en makker.
 2. Tal om, hvad der kendetegner en trailer.
 3. Indhent informationer i klassens tidslinje om:
  • Julie og Kevins adfærd og udvikling, der kan indgå i jeres klyngetrailer.
  • Afgørende situationer i klyngeværkets handlingsforløb, der kan skabe interesse uden at afsløre for meget.
  • Spændende situationer, der omhandler vold og klyngeværkets plot uden at afsløre for meget.
  • Uddrag fra de fem tekster, der formidles gennem forskellige udtryksformer. Vælg fx et uddrag af en lydfil og et Instagramopslag.
  • Afgørende ting eller steder i klyngeværket, der kan indgå i jeres klyngetrailer.
 4. Udfyld storyboardet i Elevark 7 med scener i jeres klyngetrailer. Traileren må indeholde mellem fem og ni scener.
 5. Skriv i storyboardet, hvordan I visuelt og auditivt vil udtrykke scenernes handling.
 6. Tjek, om I jeres storyboard indeholder alle informationer fra punkt 2.
 7. Brug speak, foto, lyd, centrale citater fra klyngeværket og fakta om fx vold, der kan være med til at optrappe klyngetrailerens spændingskurve i lyd og billede. Men husk, målgruppen kender ikke værkets handling og slutning, så I må ikke afsløre for meget.
 8. Rediger jeres klyngetrailer i fx WeVideo eller IMovie eller et andet redigeringsprogram, som I kender og nemt kan anvende.

Fælles

 1. Præsenter på skift jeres klyngetrailere i klassen.
 2. Tal om:
  • Hvordan er kriterierne for opgaven opfyldt?
  • Hvordan bliver klyngeværket om Julie og Kevin præsenteret?
  • Hvilken fortolkninger af klyngeværket skaber mest interesse, mystik og spænding?
 3. Vis gerne jeres klyngetrailere til andre klasser på jeres årgang, eller læg klassens bedste klyngetrailere op på skolens hjemmeside eller sociale medier. Måske får andre lyst til at opleve klyngeværket om Julie og Kevin.