Lærerguide

Tidslinjen

Skab sammenhæng og indblik i klyngeværket om Julie og Kevin. Led efter oplysninger om deres udvikling og dilemmaer, når I sætter klyngeværkets begivenheder ind i ét samlet, kronologisk handlingsforløb.

Lærerguide

Efterhånden som eleverne oplever de fem tekster i klyngeværket om Julie og Kevin, vil de finde nye tegn på deres adfærd og udvikling og på begivenheder i handlingsforløbet. Tegnene tilføjes løbende på post-it over og under tidslinjen, som dermed justeres og udvides, efterhånden som eleverne oplever en sammenhæng mellem personernes udvikling og adfærd og handlingsforløbets centrale begivenheder. Formålet med tidslinjen er at visualisere elevernes indblik i og oplevelser af sammenhængen mellem personerne og handlingsforløbets udvikling, samtidig med at klyngeværkets kompleksitet og de fem teksters sammenhæng illustreres.

Placer en lang vandret tidslinje af fx snor midt på en opslagstavle i klassen. Hæng en plastlomme, der indeholder fx en rulle malertape og post-it i nærheden af tidslinjen. Placer et kartonskilte over tidslinjen med teksten Hvordan er Julie og Kevin? Placer et kartonskilt under tidslinjen med teksten Hvornår sker hvad? Lige over tidslinjen placerer eleverne post-it med tegn, som de finder på Kevin og Julies adfærd og udvikling. Lige under tidslinjen placerer eleverne post-it med tegn på begivenheder i handlingsforløbet i kronologisk rækkefølge. På hver post-it skriver eleverne også, i hvilke af de fem tekster i værket, tegnene er fundet. Tegn på begivenheder og på Kevin og Julies udvikling og adfærd, der endnu ikke har en egentlig sammenhæng med resten af værkets handling, eller spørgsmål som eleverne undrer sig over, placeres ved siden af tidslinjen og drøftes, når I løbende undersøger tidslinjen gennem forløbets første tre kapitler.

 1. Medbring en lang tyk snor, der kan hænges op som tidslinje. Medbring også post-it, malertape, en plastlomme og to stykker karton.

Fælles

 1. Læs teksten om klyngeværker sammen: Et klyngeværk består af flere forskellige tekster, der med hver sin udtryksform her bidrager til det samlede handlingsforløb i klyngeværket om Julie og Kevin. Novellen og Julies seks Instagramopslag er de første to tekster i det klyngeværk, som I allerede er godt i gang med at læse og opleve. Nu skal I lede efter tegn i Instagramopslagene og i novellen på Kevin og Julies adfærd og udvikling og på begivenheder, der har betydning for klyngeværkets handlingsforløb. Efterfølgende skaber I sammenhæng og udvikling over tegnene med klassens tidslinje. I kapitel 2 og 3 oplever I de tre andre tekster i klyngeværket. De tre andre tekster er også fyldt med tegn, som I skal undersøge.
 2. Tal om:
  • Hvad kan være et tegn i en tekst?
  • Hvordan kan tegn være forskellige i udtryksformer som lyd, billede eller tekst?
  • Hvad kan være tegn på Kevin eller Julies adfærd eller udvikling
  • Hvad kan være tegn på en begivenhed i klyngeværkets handlingsforløb?

Par

 1. Find sammen med en makker.
 2. Led efter tegn på Kevin og Julies adfærd og udvikling i novellen og i Julies Instagramopslag.
 3. Skriv hvert tegn på en post-it. Skriv også i hvilken tekst, I har fundet tegnet.
 4. Find derefter tegn på begivenheder i klyngeværkets handlingsforløb i novellen og i Julies Instagramopslag.
 5. Skriv hvert tegn på en post-it. Skriv også i hvilken tekst, I har fundet tegnet.
 6. Skriv til sidst spørgsmål eller undren, som er opstået i jeres søgen efter tegn.

Fælles

 1. Medbring jeres post-it, når I mødes ved klassens tidslinje.
 2. Placer jeres post-it med tegn over og under tidslinjen, så der dannes sammenhæng.
 3. Tal om:
  • Hvilke tegn har I fundet på Kevin og Julies adfærd og udvikling?
  • Hvilke udtryksformer formidler tegnene? Hvilken betydning har udtryksformen?
  • Hvilke tegn har I fundet på begivenheder i klyngeværkets handlingsforløb?
  • Hvilke udtryksformer formidler tegnene? Hvilken betydning har udtryksformen?
  • Hvad ved I nu om Kevin og Julie?
  • Hvad kan klyngeværkets plot være?
  • Hvilke undrende spørgsmål er opstået i jeres søgen efter tegn? Hvis undrende spørgsmål kan besvares, sættes de over eller under tidslinjen. Hvis de endnu ikke kan besvares, placeres de i siden af tidslinjen. Måske kan de besvares, når I har læst mere om Julie og Kevin i de to næste kapitler.