Lærerguide

Skyg Julies følgere

Hvordan oplever Julies følgere hendes liv gennem Instagram? Og hvordan reagerer de på Julies udvikling? Skyg Julies følgere, når I undersøger og fornemmer følgernes oplevelser af hendes valg.

Lærerguide

I denne aktivitet bruger eleverne del 1 i Elevark 2. Del 2 bruges i aktiviteten Tag din telefon. Når eleverne har skygget de fire følgere gennem Julies seks opslag, kan du støtte dem i samtalen om sammenhængen mellem de fire personer og Julies udvikling. Det er også i samtalen, at eleverne begrunder deres oplevelser og fornemmelser ud fra de undersøgelser, de har foretaget.

 1. Print Elevark 2 til alle elever. Inddel eleverne i grupper af fire – gerne i en ligelig fordeling af drenge og piger. Du kan opfordre eleverne til at skygge en følger af modsatte køn.

Grupper

 1. Find sammen i grupper af fire elever.
 2. Fordel fire af Julies følgere mellem jer:
  • Kanelgiflen
  • JonatanUdenH
  • Hannah.blomkaal
  • Amanda_Majberg
 3. Udfyld del 1 i hver jeres Elevark 2, mens I skygger de fire følgere gennem Julies seks opslag.
 4. Præsenter jeres skygning af følgerne i gruppen ud fra jeres besvarelser i elevarket. Deltag i hinandens præsentationer med kommentarer og iagttagelser om følgerne.
 5. Tal om:
  • Hvordan forestiller I jer, at de fire følgere opfatter Julie og Kevin?
  • Hvilken ny viden har I nu om Julie og Kevin?