Lærerguide

Min bedste værste dag

Fredag var min bedste dag ever! Fredag var den værste dag ever! Julie og Kevin deler på ingen måde opfattelse af, hvordan fredagen er forløbet. Tal om, hvilke ord der kan beskrive jeres oplevelser af de to personer, når I sammen placerer og fordeler centrale ord mellem Julie og Kevin.

Lærerguide

I denne bevægelsesaktivitet er det processen, samtalen og den fælles refleksion over de to hovedpersoner Julie og Kevin, der er formålet og ikke at få placeret alle ord i den ’rigtige’ cirkel. Hjælp eleverne med at argumentere og lytte i jeres fælles samtale om placering af ordene.

 1. Print Lærerark 2 i A3og klip ordene ud.
 2. Medbring kridt.

Fælles

 1. Fordel ordene fra jeres lærer på gulvet.
 2. Vælg et ord hver, som I forbinder med jeres oplevelse af novellen JULIE + KEVIN. Tænk over, om I forbinder jeres ord mest med Julie eller Kevin.
 3. Find en makker og beskriv, hvordan I forbinder jeres to ord med jeres oplevelser af novellen og forklar, hvem i novellen, I forbinder ordet mest med. Lyt og spørg ind til hinandens svar.
 4. Tegn to store kridtcirkler på klassens gulv eller i skolegården. Skriv Julie i den ene cirkel og Kevin i den anden.
 5. Placer alle jeres ord ved den person, som I forbinder ordene mest med.
 6. Tal i klassen om:
  • Hvordan vil I beskrive ordene i cirklen Julie?
  • Hvordan vil I beskrive ordene i cirklen Kevin?
  • Hvordan vil I karakterisere de to personer ud fra de ord, der er placeret i de to cirkler?
  • Hvilke ord kan også karakterisere den anden person?
 7. Flyt ord fra den ene til den anden cirkel, hvis I kan blive enige om, hvem af de to personer, ordet bedst beskriver.
 8. Tegn nu en midterakse i begge cirkler. Skriv Positivt over midteraksen og Negativt under midteraksen i begge cirkler.
 9. Tal om:
  • Hvilke ord i hver cirkel vil I placere over og under midteraksen? Lyt til hinandens argumenter og placer ordene, når I er enige.
  • Hvordan vil I karakterisere Julie og Kevin ud fra ordenes placering i de to cirkler?
  • Hvordan opfatter Julie og Kevin deres relation forskelligt?
  • Hvilke ord på gulvet, ville Julie og Kevin karakterisere sig selv med? Placer ordene – både over- og under midteraksen i begge cirkler.
  • Hvilke ord på gulvet, ville de karakterisere hinanden med? Placer ordene.