Lærerguide

Stå op mod vold

I har læst og oplevet mange forskellige fortolkninger af, hvad psykisk vold blandt unge kan være. Som afslutning på forløbet om Julie og Kevin, skal I nu tage stilling til og vurdere, hvad psykisk vold kan være, og hvad I har lært gennem forløbet om Julie og Kevin.

Lærerguide

I denne afsluttende evalueringsaktivitet i forløbet om Julie og Kevin, sætter eleverne ord på, hvad de har lært og oplevet – både om vold, litteratur, men også om rådgivning og kampagner.

Sidste fælles del af aktiviteten kan ændres, så kun de elever, der ønsker det, deler deres overvejelser om ændret adfærd i fremtiden.

 1. Medbring en stak post-it. Gerne i tre forskellige farver – en til eksempler, en til definitioner og en til noget eleverne vil gøre anderledes fremover.

Alene

 1. Skriv på tre post-it i samme farve tre eksempler på, hvad psykisk vold blandt unge kan være.
 2. Nummerer dine tre eksempler, så nr. 1 er det tydeligste eksempel på psykisk vold blandt unge, og nr. 3 er det mindst tydelige eksempel.
 3. Skriv på en post-it i en anden farve din tydeligste definition af psykisk vold blandt unge.

Fælles

 1. Rejs jer op på skift og fremsig jeres tydeligste eksempel på psykisk vold blandt unge.
 2. Rejs jer op, hvis I er enige i, at eksemplet kan kendetegne psykisk vold blandt unge.
 3. Tal om jeres forskellige opfattelser af psykisk vold. Hvad kan I bruge jeres forskellige betragtninger til i fremtiden?
 4. Gentag til alle har fremsagt deres tydeligste eksempel.
 5. Rejs jer nu op på skift og fremsig jeres mindst tydelige eksempel på psykisk vold blandt unge.
 6. Rejs jer igen op, hvis I er enige i, at eksemplet kan kendetegne psykisk vold blandt unge.
 7. Tal igen om jeres forskellige opfattelser af psykisk vold. Hvad kan I bruge jeres forskellige betragtninger til i fremtiden?
 8. Skriv jeres vigtigste definitioner af psykisk vold blandt unge på tavlen.
 9. Skab en sammenhængende definition af psykisk vold, som I alle er enige i, kan definere psykisk vold blandt unge.

Alene

 1. Skriv på en post-it i en tredje farve, noget du vil gøre anderledes, efter du nu har arbejdet med forløbet om psykisk vold blandt unge. Det kan fx være en anderledes måde at gøre noget på, gøre noget du ikke har gjort før, stoppe med at gøre noget eller ændre dine tanker om dig selv eller andre.

Fælles

 1. Rejs jer op på skift, og fortæl de andre, hvad I vil gøre anderledes, efter I nu har arbejdet med forløbet om psykisk vold blandt unge.
 2. Rejs jer op, hvis I er enige, i det, de andre vil gøre anderledes.
 3. Hæng alt det, I vil gøre anderledes op i klassen og tal om, hvilke betydninger jeres valg kan få for jer selv og for andre i fremtiden.
 4. Tal om:
  • Hvad har I lært om psykisk vold blandt unge?
  • Hvad har I lært om litteratur?
  • Hvad har I ellers lært?