Lærerguide

Introduktion til kapitel 5

I kapitel 5 arbejder med to af Bryd Tavshedens kampagnefilm, før I producerer jeres egne kampagnematerialer om vold.

I mærker, hvordan kampagnefilm kan påvirke, og formidler jeres oplevelser og iagttagelser gennem samtaler. I undersøger tekniske virkemidler i kampagnematerialer og analyserer, gennem kommunikationsmodellen, hvordan formidling af et kampagnemateriale kan være planlagt. I perspektiverer jeres viden om vold og Bryd Tavshedens rådgivningstilbud, når I producerer animerede kampagnefilm med jeres gode råd til unge voldsofre og deres nærmeste.

Overordnet lærerguide til kapitel 5

Brug også lærerguiden under hver aktivitet i kapitlet.

Kapitel 5 har en varighed af ca. 4-5 lektioner

I aktiviteten Den reflekterer eleverne over Bryd Tavshedens formål og introduceres her for det første af flere kampagnematerialer fra Bryd Tavsheden. I aktiviteten Kampagneeffekten arbejder eleverne videre ud fra deres første indtryk af kampagnefilmen Den med en fælles analyse af filmens formål ud fra kommunikationsmodellen. Bevægelse integreres, når eleverne analyserer dele af og sammenhænge mellem kommunikationsmodellens områder i filmen. Den fælles aktivitet kan differentieres ved inddeling af eleverne i de mere eller mindre komplicerede områder af kommunikationsmodellen. Den fælles aktivitet kan sagtens foregå udendørs.

I aktiviteten Hvem er Bryd Tavsheden? ser og undersøger eleverne kampagnefilmen af samme navn. Filmen, der anvendes i denne aktivitet, er af ældre dato. Du må derfor gerne gøre eleverne opmærksomme på at ikke alle informationer i kampagnefilmen er opdateret: Bryd Tavsheden tilbyder rådgivning til unge mellem 13-24 år, der er ændret i rådgivningens åbningstider og et par af Bryd Tavshedens rådgivningstilbud har ændret navn. Eleverne arbejder med en fælles analyse af kampagnefilmen Hvem er Bryd Tavsheden? Efterfølgende vurderer eleverne filmens formål ud fra kommunikationsmodellen. Eleverne undersøger desuden, hvordan de tre appelformer og kampagnefilmens sprog og tekniske virkemidler er anvendt for at forstærke kampagnens budskab og ønskede effekt. I aktiviteten Tegn og fortæl anvender eleverne deres oplevelser af klyngeværket og deres viden om vold, rådgivning og kommunikation gennem kampagnematerialer. Med afsæt i kommunikationsmodellen, formidler og evaluerer eleverne udbyttet af forløbet i egne animerede produktioner i Skoletubeprogrammet PowToon. Afprøv selv programmet i Skoletube – det er sjovt, og man bliver grebet af det. Elevernes produktioner skal formidles med samme visuelle udtryk, som de har oplevet i kampagnefilmen Hvem er Bryd Tavsheden? For at opnå dette, vælger eleverne looket Whiteboard, og herunder vælge karakterer som fx Young Experts og baggrunde under kategorien Locations. Hvis det er første gang du og eleverne arbejder med PowToon, kan I med fordel indlede aktiviteten med at se videoen om produktion af animationsfilm her.

I den afsluttende evalueringsaktivitet Stå op mod vold i forløbet om Julie og Kevin, sætter eleverne ord på, hvad de har lært og oplevet – både om vold, litteratur, men også om rådgivning og kampagner.

  1. Print Elevark 9 til alle elever.
  2. Medbring post-it i tre farver og kridt. Eleverne skal bruge computer.

Færdigheds- og vidensmål:

  • Eleven har viden om metoder til at sætte tekster i relation til mulige fremtidsperspektiver.
  • Eleven har viden om æstetisk sprogbrug.
  • Eleven kan kritisk vurdere teksters udsagn på baggrund af kontekst.