Lærerguide

Julie og Kevins dag

Lukket eller åben? Troværdig eller utroværdig? Detaljeret eller overfladisk? Hvordan vil I beskrive Julie og Kevins forskellige personligheder?

Lærerguide

Eleverne visualiserer individuelle fortolkninger af Julie og Kevins forskellige personligheder i søjlediagrammer. Elevernes individuelle skriftlige beskrivelser af Julie og Kevin kan udvides til en egentlig skriftlig aflevering, der kan flyttes over i et skrivedokument. Eleverne anvender og omsætter deres individuelle karakteristikker i en fælles beskrivelse, som de som gruppe formidler til resten af klassen.

 1. Print Elevark 1 til alle elever og et eksemplar til hver af grupperne – gerne i A3.

Fælles

 1. Tal om, hvordan de to synsvinkler i novellen adskiller sig fra hinanden.
 2. Beskriv i fællesskab:
  • En åben og en lukket personlighed.
  • En troværdig og en utroværdig personlighed.
  • En detaljeret og en overfladisk personlighed.
  • Ingen og en stor personlig udvikling
 3. Find teksteksempler i novellen JULIE + KEVIN, hvor Julie og Kevins forskellige personligheder træder frem.
 4. Tal om søjlediagrammet i Elevark 1 ud fra et par af jeres teksteksempler:
  • Hvordan kan søjler i de fire kategorier vise Julie og Kevins personligheder?
  • Hvilke søjler i de fire kategorier vil I tegne positive, og hvilke vil I tegne negative?
  • Hvordan kan I vise jeres fortolkning af forskellen på Julie og Kevin med søjlerne?

Alene

 1. Brug Elevark 1, når du udfylder dit søjlediagram om Julie og Kevins personligheder. Brug jeres samtale og dine oplevelser af novellen.
 2. Skriv en grundig karakteristik af Julie og Kevin, der understøtter resultatet i dit søjlediagram. Hvis der ikke er plads nok i Elevark 1, skriver du videre i et andet dokument.

Grupper

 1. Find sammen i grupper med ca. fire elever.
 2. Læs jeres karakteristikker af Julie og Kevin højt. Brug søjlediagrammerne, når I forklarer jeres beskrivelser af de to personer.
 3. Udfyld et fælles søjlediagram i et nyt Elevark, der viser jeres fælles fortolkning og karakteristik af Julie og Kevins personligheder.

Fælles

 1. Præsenter gruppernes søjlediagrammer.
 2. Tal om:
  • Hvordan adskiller jeres fælles søjlediagram og jeres individuelle personbeskrivelser sig fra hinanden?
  • Hvordan adskiller Julie og Kevin sig fra hinanden?