Lærerguide

I en bitchfight ville Julie vinde

Der kan være stor forskel på en sms og på de tanker og følelser, der liger bag. Brug jeres litteratursamtaler og oplevelser af Kevin og Jonathans venskab, når I fortolker Jonathans tanker bag sms'erne til Kevin.

Lærerguide

Eleverne anvender deres oplevelser af og viden om Jonathans relation til vennen Kevin, når de udtrykker sig gennem personlige fortolkninger af Jonathans tanker bag sms’erne til Kevin. I de kommende aktiviteter arbejder eleverne videre med deres fortolkning i Elevark 3, hvor de giver Kevin mulighed for at svare Jonathan.

 1. Print Elevark 3 til alle elever.

Par

 1. Find sammen med en makker.
 2. Læs Elevark 3 sammen.
 3. Tal om, hvordan I vil vise jeres fortolkninger af Jonathan gennem en beskrivelse af hans tanker:
  • Hvordan kan I vise, hvad Jonathan tænker om sit venskab med Kevin?
  • Hvordan kan I vise, hvad Jonathan tænker om sig selv?
  • Hvordan kan I vise, hvordan Jonathan har det med piger og sex?
  • Hvordan kan I både vise en sammenhæng og en forskel på det, Jonathan tænker, og det han skriver?

Alene

 1. Tænk over, hvordan du vil vise din fortolkning af Jonathan i kolonne 2 i Elevark 3.
 2. Brug erfaringer fra samtalen med din makker i din fortolkning af Jonathans syn på sit venskab med Kevin, på sig selv og på piger og sex.
 3. Overvej, hvordan du kan vise en udvikling i Jonathans tanker og følelser.
 4. Udfyld nu kolonne 2 i Elevark 3 med de tanker, som Jonathan har, når han sender sine sms’er til Kevin.

Fælles

 1. Tal om jeres forskellige fortolkninger af Jonathan:
  • Hvilke af Jonathans karaktertræk finder I særligt interessante?
  • Hvordan adskiller jeres fortolkninger sig fra hinanden?
  • Hvordan viser I jeres fortolkning af Jonathans syn på sit venskab med Kevin, på sig selv og på piger og sex med hans tanker?