Lærerguide

Mellem venner

Hvad tænker Kevin, da han modtager Jonathans sms'er? Og hvad svarer han? Giv Kevin mulighed for at svare Jonathan, når I producerer sms-noveller mellem de to venner.

Lærerguide

Eleverne producerer sms-noveller med Jonathans sms’er og Kevins svar. Eleverne anvender deres oplevelser af Kevin og Jonathans personligheder, historik og relation i autentiske fortolkninger, hvor de sætter personlige aftryk på fortællingen om Julie og Kevin.

Før eleverne selv tager fat på at producere sms-novellerne, kan du vise hvordan TextingStory bruges. Appen er overskuelig, så du opretter hurtigt et kort eksempel på en sms-novelle ud fra samme kriterier, som eleverne arbejder med i aktiviteten. Du viser optagelsen af din egen produktion som stilladserende introduktion af aktivitetens formål og form. Forklar gerne, hvordan der skiftes mellem de to personer, tidspunkter tilføjes og sms-novellen optages.

 1. Eleverne skal bruge telefon og computer. Appen TextingStory downloades, og kun standardindstillinger anvendes.

Fælles

 1. Se jeres lærers sms-novelle, der er skabt i appen TextingStory.
 2. Tal om:
  • Hvilken betydning har timing i sms-noveller?
  • Hvilken betydning har sproget i sms-noveller?
  • Hvad ved I nu om sms-noveller?
  • Hvilken sms-novelle kan I forestille jer, at Jonathans sms’er kan indgå i?

Par

 1. Find sammen med en makker.
 2. Tal om:
  • Hvordan kan Jonathans sms’er indgå i en sms-novelle, hvor I producerer Kenvins svar?
  • Hvordan kan I formidle Kevins personlighed og dilemmaer gennem hans tanker og svar i sms-novellen?
  • Hvordan kan I vise, hvad Kevin tænker om sit venskab med Jonathan?
  • Hvordan kan I vise, hvad Kevin tænker om sig selv?
  • Hvordan kan I vise, hvordan Kevin har det med piger og sex?
  • Hvordan kan I både vise en sammenhæng og en forskel på det, Kevin tænker, og det han skriver?

Alene

 1. Tænk over, hvordan du vil vise din fortolkning af Kevin i kolonne 3 og 4 i Elevark 3.
 2. Brug erfaringer fra samtalen med din makker i din fortolkning af Kevins syn på sit venskab med Jonathan, på sig selv og på piger og sex.
 3. Overvej, hvordan du kan vise en udvikling i Kevins tanker og følelser gennem sms’erne.
 4. Udfyld først kolonne 3 med de tanker, som Kevin har, da han modtager Jonathans sms’er. Brug dine erfaringer fra samtalen med din makker om Kevins syn på sit venskab med Jonathan, sig selv og på piger og sex.
 5. Byt nu elevark med din makker.
 6. Overvej, hvordan du med Kevins svar i kolonne 4 i din makkers elevark kan vise:
  • Din makkers fortolkning af Kevins tanker i kolonne 3.
  • Din fortolkning af Kevin og Jonathans venskab.
 7. Overvej også:
  • Hvilke sms’er svarer Kevin på?
  • Hvornår sender han sine svar?
  • Hvad viser Kevins svar om hans syn på venskabet med Jonathan, på sig selv og på piger og sex?
  • Hvilke emojis bruger han?
 8. Udfyld kolonne 4 i din makkers elevark med Kevins svar på Jonathans sms’er.
 9. Læs nu manuskriptet til din sms-novelle igennem. Overvej om du vil ændre noget, før du producerer sms-novellen.
 10. Producer nu din sms-novelle mellem Jonathan og Kevin i appen TextingStory på din telefon. Du skal kun bruge standardindholdet i appen. Din produktion optages, mens du skriver. Gentag optagelsen til du er helt tilfreds med din sms-novelle.
 11. Gem din sms-novelle.

Grupper

 1. Find sammen i grupper af fire.
 2. Præsenter en sms-novelle ad gangen, mens de tre andre elever i gruppen holder øje med:
  • Kevins syn på sig selv.
  • Kevins syn på venskabet med Jonathan.
  • Kevins syn på piger og sex.
 3. Giv respons på produktionen af sms-novellen ud fra de tre ovenstående fokuspunkter.
 4. Gentag præsentationen af gruppens andre sms-noveller. Husk at skifte mellem de tre fokuspunkter ved hver præsentation, så alle i gruppen når at fokusere på alle tre punkter.
 5. Vælg den sms-novelle i gruppen, der har gjort størst indtryk på jer. Den novelle, der får flest stemmer, vises i klassen.

Fælles

 1. Vis de sms-noveller i klassen, der er valgt i hver gruppe.
 2. Tal om jeres oplevelser af at producere sms-novellerne:
  • Hvordan fortolker I Kevins syn på sig selv, venskabet med Jonathan og på piger og sex?
  • Hvordan har I valgt at afslutte jeres sms-noveller?
  • Hvilken ny viden har I fået om genren sms-novelle?
  • Hvilken ny viden har I nu om klyngeværket om Julie og Kevin?
  • Hvad ville I svare Jonathan, hvis han var jeres ven?