Lærerguide

Genbesøg tidslinjen

Nu har I oplevet fire dele af klyngeværket om Julie og Kevin. Nu skal I lede efter tegn til tidslinjen i Jonathans sms'er og i Kevins brevkasseindlæg. Hvilke tegn ser I på Julie og Kevins adfærd og udvikling og på begivenheder, der har betydning for klyngeværkets handlingsforløb?

Lærerguide

Når eleverne arbejder med klyngeværket om Julie og Kevin, anvender I løbende klassens tidslinje til at skabe sammenhæng og overblik over både de enkelte tekster og værket som helhed. Tidslinjen fungerer desuden som et motiverende samtaleværktøj, der samler eleverne i en fælles refleksion om værket og Julie og Kevins udvikling. Sæt tidslinjen i spil løbende, så elevernes anvendelse og udbytte forbliver dynamisk gennem hele forløbet.

Du kan supplere med opfordringer til eleverne om at anvende tidslinjen løbende ved at udfylde med afgørende tegn, som de finder undervejs, når de fordyber sig i aktiviteter om klyngeværkets fem tekster.

 1. Medbring post-it, hvis der mangler ved tidslinjen.

Par

 1. Find sammen med en makker.
 2. Tal om:
  • Hvilke oplysninger om Julies udvikling og adfærd har I fået med Jonathans sms’er og i Kevins brevkasseindlæg?
  • Hvilke oplysninger om Kevins udvikling og adfærd har I fået med Jonathans sms’er og i Kevins brevkasseindlæg?
  • Hvilke begivenheder har I oplevet, der har afgørende betydning for klyngeværkets handlingsforløb?
 3. Skriv tegn på Julie og Kevins udvikling og adfærd og tegn på afgørende begivenheder på post-it. Husk at skrive på hver post-it, i hvilken af klyngeværkets tekster, I har fundet tegnene.

Fælles

 1. Genbesøg klassens tidslinje og placer jeres post-it over og under tidslinjen.
 2. Flyt rundt på tidslinjens post-it, indtil I har et godt overblik over handlingen og personernes udvikling.
 3. Tal om:
  • Hvordan er tegnene udtrykt forskelligt i udtryksformerne i klyngeværkets første fire tekster?
  • Hvilke spørgsmål undrer I jer nu over i værket om Julie og Kevin? Er der undrende spørgsmål, der kan besvares, sættes svarene over eller under tidslinjen. Hvis ikke, placeres spørgsmålene i siden af tidslinjen.
  • Hvad ved I nu om Julie?
  • Hvad ved I nu om Kevin?
  • Hvad kan klyngeværkets plot være? Måske kommer I tættere på klyngeværkets plot, når I oplever sidste del af klyngeværket om Julie og Kevin i kapitel 3.