Lærerguide

Introduktion til kapitel 2

I kapitel 2 lærer I særligt Kevin bedre at kende gennem de næste to tekster i klyngeværket om ham og Julie.

I er med, når vennen Jonathan prøver at overbevise Kevin om, at Julie er en god scoring. I følger med, når Kevin skriver til Bryd Tavshedens brevkasse for at få hjælp om Julies opførsel. I svarer Kevin ud fra jeres viden om grænser, psykisk vold og rådgivning. I lader Kevin svare Jonathan, når I fortolker deres relation og producerer sms-noveller mellem de to venner.

Overordnet lærerguide til kapitel 2

Brug også lærerguiden under hver aktivitet i kapitlet.

Kapitel 2 har en varighed af ca. 4-6 lektioner

Før eleverne kan arbejde med aktiviteterne i kapitel 2, er det nødvendigt, at du har sendt alle elevers telefonnumre og navne til SMSpress, og at eleverne har modtaget sms-novellen på deres telefoner. Se forløbets overordnede lærerguide her.

I aktiviteten Samtaler om Jonathans sms’er sætter eleverne ord på deres undren, oplevelser af og forestillinger om sms-novellen I en bitchfight ville Julie vinde, der er tredje del af klyngeværket om Julie og Kevin. I aktiviteten I en bitcfight ville Julie vinde anvender eleverne deres oplevelser af og viden om Jonathans relation til vennen Kevin, når de udtrykker sig gennem personlige fortolkninger af Jonathans tanker bag sms’erne til Kevin. I aktiviteten Mellem venner producerer eleverne sms-noveller, der indeholder Jonathans sms’er og Kevins svar. Eleverne anvender erfaringer og oplevelser af Kevin og Jonathans personligheder, historik og relation i autentiske fortolkninger, hvor de sætter personlige aftryk på fortællingen om Julie og Kevin. Vis eleverne, hvordan de nemt kan producere en sms-novelle i appen Textingstory.

I aktiviteten Det er da ikke vold, vel? oplever eleverne Kevins brevkasseindlæg, der er fjerde del af klyngeværket om Julie og Kevin. Eleverne kommer tættere på Kevin, når de følger med i hans skriveproces gennem videooptagelser, der er skabt i Bryd Tavshedens brevkasserådgivning. Samtaler om brevkasseindlægget åbner for nye måder at arbejde med litteratur og personkarakteristik på. Eleverne forholder sig til Kevins skriveproces – herunder også den del af teksten, som han sletter, mens han skriver. I aktiviteten Offer? forholder eleverne sig både til Kevins dilemmaer, rådgivningstilbud og formidling af modtagerrettet kommunikation, når de producerer skriftlige svar på Kevins brevkasseindlæg. I aktiviteten En scene i Kevins liv reflekterer eleverne over og tager stilling til udsagn om Julie og Kevins situation og efterfølgende fortolker autentiske og afgørende scener i værket med krop og bevægelse.

I aktiviteten Genbesøg tidslinjen samtaler eleverne om nye sammenhænge i klyngeværket om Julie og Kevin efter af have arbejdet med nu fire tekster i værket.

  1. Print Lærerark 3, Lærerark 4 og Lærerark 5
  2. Print Elevark 3 og Elevark 4 til alle elever.

Færdigheds- og vidensmål:

  • Eleven kan bruge kropssprog og stemme tilpasset kommunikationssituationen.
  • Eleven kan fortolke egne og andres fremstillinger af identitet i tekster.
  • Eleven har viden om sprog og sprogbrug, sprogets variation og forskellige funktioner.