Lærerguide

Se mig i øjnene!

Bryd Tavsheden er vært ved en rådgivning, hvor Julie, Kevin, Kevins ven Jonatan, Kevins far og Julies veninde Hannah deltager. Hvilke udfordringer har de med hinanden? Hvad kan deres forskellige formål med at deltage i rådgivningen være? Og hvordan reagerer de, når de ser hinanden i øjnene for måske første gang?

Lærerguide

Eleverne vækker karakterer fra klyngeværket til live gennem dramatisering og rollespil. Du kan opfordre elever, der har overskud og overblik, til at være Bryd Tavshedens repræsentanter ved seminaret. Gennemgå gerne elevarket sammen i klassen. Hjælp både rådgivere og personer fra klyngeværket med at anvende erfaringer om personernes udfordringer og valg fra klyngeværket og viden om vold og rådgivning fra Bryd Tavshedens hjemmeside i spørgsmål og samtaler i dramatiseringen.

 1. Print Elevark 6 til alle elever.

Fælles

 1. Tal om, hvordan I kan vække personerne fra klyngeværket til live, når I om lidt skal dramatisere en rådgivning hos Bryd Tavsheden over handlingen i klyngeværket.
 2. Overvej sammen, hvilke udfordringer personerne her kan have med hinanden, hvad deres forskellige formål med at deltage i rådgivningen kan være, og hvordan de vil reagere undervejs:
  • Julie
  • Kevin
  • Kevins ven Jonatan
  • Kevins far
  • Julies veninde Hannah
 3. Tal også om, hvordan I kan stille gode spørgsmål, der giver indsigt i klyngeværkets personers tanker og valg.
 4. Vælg to elever, der vil være Bryd Tavshedens rådgivere og ordstyrere.
 5. Fordel resten af jer i grupper, der vil arbejde videre med:
  • Julie
  • Kevin
  • Kevins ven Jonatan
  • Kevins far
  • Julies veninde Hannah

Grupper

 1. Find sammen i jeres grupper om hver person fra klyngeværket. De to rådgivere udgør en selvstændig gruppe.
 2. Brug Elevark 6, når I taler om jeres persons største udfordring, vigtigste formål med rådgivningen og reaktioner i rådgivningen.
 3. Tal om, hvilke spørgsmål jeres person vil stille til de andre deltagere.
 4. Udfyld resten af elevarket ud fra de oplevelser I har af personerne. Rådgiverne udfylder elevarket ud fra den viden de har om Bryd Tavsheden, rådgivning og vold.
 5. Tal om, hvordan jeres person vil reagere i de situationer, der kan opstå i rådgivningen.
 6. Tal også om, hvilke spørgsmål de andre vil stille til jeres person, og hvilke spørgsmål og råd jeres person vil få fra rådgiverne?
 7. Tal om, hvordan I med ord, mimik og kropssprog kan vise, at I lever jer ind i jeres persons tanker og valg.
 8. Vælg, hvem af jer, der vil begynde med at indtage rollen som jeres person.

Fælles

 1. Placer syv stole i en halvcirkel, så alle syv deltagere og resten af klassen kan se hinanden.
 2. Begynd rådgivningen med at Bryd Tavshedens to rådgivere tager plads, byder velkommen og inviterer Julie indenfor.
 3. Lad rådgiverne indlede en samtale med Julie ud fra deres elevark og ud fra Julies største udfordringer og formål med rådgivningen.
 4. Inviter de øvrige personer ind i rådgivningen, når det giver mening i samtalen. Rådgiverne er ordstyrere. Brug ord, mimik og kropssprog, som I har planlagt. Skift ud undervejs, så flere elever fra hver gruppe når at indtage rollen som en af de fem personer fra klyngeværket.
 5. Lad rådgiverne fra Bryd Tavsheden samle op.
 6. Tal i klassen om:
  • Hvilke formål kan der være med denne aktivitet?
  • Hvilke nye perspektiver får I på personernes følelser og handlinger og på handlingsforløbets udvikling i klyngeværket?
  • Hvilke spørgsmål og svar var mest interessante?