Lærerguide

Jeg savner min far

Yusef skriver et brevkasseindlæg til Bryd Tavsheden. Om lidt følger I med i, hvad han skriver. Men I vil også kunne se, hvad Yusef overvejer at skrive, men som han sletter igen. Hvordan kan det være, at Yusef skriver et brevkasseindlæg? Hvorfor sletter han dele af teksten igen? Og hvem er Bryd Tavsheden?

Lærerguide

Brevkasseindlægget er første del af klyngeværket om Yusef. Eleverne kommer tæt på Yusef, når de følger med i hans skriveproces gennem videooptagelser, der er skabt i Bryd Tavshedens brevkasserådgivning. Brevkasseindlægget åbner for nye måder at arbejde med litteratur og personkarakteristik på. Eleverne forholder sig til Yusefs skriveproces – herunder også den del af teksten, som Yusef sletter, mens han skriver.

 1. Print og klip sætningsstartere fra Lærerark 2.
 2. Inddel først eleverne i fire ekspertgrupper, hvor alle har ens sætningsstartere. Eleverne vejledes i at udvide gruppens sætning gennem aktiv lytning og dialog.
 3. Inddel derefter eleverne i matrixgrupper, hvor hver ekspertgruppes sætningsstarter er repræsenteret mindst én gang. Denne del af aktiviteten kan laves stående. Hjælp eleverne med at lytte aktivt til de andre ekspertgruppers sætninger.

Fælles

 1. Se først videoen, hvor Yusef skriver sit brevkasseindlæg til Bryd Tavsheden.
 2.  Tal i klassen om:
  • Hvor forestiller I jer, at Yusef er, da han skriver sit brevkasseindlæg?
  • Hvordan virker det på jer, at I kan følge med, når han skriver?
  • Hvordan virker det, at I også kan se den tekst, som Yusef overvejer at skrive, men som han sletter igen?
  • Hvad kan det betyde, at han netop sletter denne tekst i sit brevkasseindlæg?

Par

 1. Find sammen med en makker.
 2. Undersøg Bryd Tavshedens hjemmeside her.
 3. Tal om:
  • Hvem er Bryd Tavsheden?
  • Hvad kan Bryd Tavsheden hjælpe børn og unge med?
  • Hvordan kan Bryd Tavsheden rådgive?

Ekspertgrupper 

 1. Fordel jer i ekspertgrupper af fire elever. Alle i ekspertgruppen  har samme sætningsstarter, som I har fået af jeres lærer.
 2. Lyt til gruppens første bud på at fuldende jeres fælles sætningsstarter.
 3. Tal om første bud og byg så videre på sætningen med nye betragtninger.
 4. Fortsæt med at ændre og udbygge sætningen, til alle i gruppen har bidraget til en fælles sætning, som alle i ekspertgruppen kan stå inde for.
 5. Skriv jeres fælles sætning ned på bagsiden af hver jeres sætningsstarter.

Matrixgrupper

 1. Find sammen i matrixgrupper af fire, hvor sætningsstarterne 1, 2, 3 og 4 er repræsenteret.
 2. Lyt, når repræsentanten fra hver af de fire ekspertgrupper fremlægger gruppens fuldendte sætning om Yusefs brevkasseindlæg.
 3. Byg gerne oven på ekspertgruppernes sætninger.

Fælles

 1. Tal i klassen om:
  • Hvad kan være god rådgivning?
  • Hvilke tekststeder i Yusefs endelige brevkasseindlæg, finder I særligt interessante?
  • Hvordan forstår I Yusefs sidste sætning i brevkasseindlægget?
  • Hvilke tekststeder i den slettede del af Yusefs brevkasseindlæg, finder I interessante?