Lærerguide

Fravær

“Hvis du ikke møder op. Du er nødt til at tale med mig. Det er som om, du ikke helt hører, hvad jeg siger. Hvis du ikke vil tale med mig. Du er nødt til at komme ud af busken. Ellers så …”

Lærerguide

Telefonsvarer-novellen er anden del af klyngeværket om Yusef. Eleverne har modtaget telefonsvarer-novellen fra SMSpress før denne aktivitet. Brug elevernes overraskelse, undren og nysgerrighed gennem litteraturarbejdet i denne aktivitet.

Mens eleverne kommer ind til undervisning, genskaber du med betoning og stemning uddragene fra Brians telefonsvarerbeskeder, som du finder øverst i aktiviteten. Vis ikke uddragene til eleverne imens.

 1. Print Elevark 3 til alle elever.

Fælles

 1. Tal i klassen om, hvordan I oplever, at jeres lærer henvender sig til jer med Brians ord.
 2. Genhør telefonsvarer-novellens tre dele herunder.
 3. Tal om jeres oplevelser af at modtage og genhøre telefonsvarer-novellen:
  • Hvordan oplevede I at modtage og lytte til telefonsvarerbeskederne fra Brian første gang?
  • Hvordan oplever I at genhøre telefonsvarerbeskederne nu?
  • Hvordan oplever I, at stemningen udvikler sig i hans telefonsvarerbeskeder?
  • Hvilken betydning har Brians betoning for jeres indtryk af ham?
  • Hvad undrer I jer over i de tre telefonsvarerbeskeder?

Alene

Måske kender du følelsen af, at betoning kan siger mere end ord? Brian mener måske også noget andet, end det han siger om Yusefs fravær, i sine telefonsvarerbeskeder.

 1. Udfyld Elevark 3 ud fra dine undersøgelser af Brians tre telefonsvarerbeskeder til Yusef. Lyt til beskederne undervejs, når du får brug for det.
 2. Skriv i første kolonne, hvad du tror, Brian i virkeligheden mener, med det han siger. Brug dine oplevelser af hans ord og betoning og din viden om at læse mellem linjerne.
 3. Beskriv i anden kolonne, hvordan du tror, Yusef tolker Brians betoning og ord. Brug din viden om Yusef. Dine svar skal bruges senere i kapitel 1, når du sender Yusefs svar til Brian.

Fælles

 1. Del jeres indtryk af Yusef og Brian ud fra de tre telefonsvarerbeskeder:
  • Hvilken betydning har jeres undersøgelser af Brians betoning og ord for jeres indtryk af ham?
  • Hvilken ny viden får I om Yusef med telefonsvarer-novellen?
  • Hvordan bruger I jeres viden om Yusef i hans tolkning af Brians beskeder i elevarkets kolonne 2?
  • Hvordan adskiller jeres undersøgelser af Brians beskeder sig fra hinanden?