Lærerguide

Tom for ord

I skal nu undersøge et af Yusefs Instagramopslag ved at tømme det for ord. Hvad lægger han op? Hvem liker opslaget? Og hvordan kommenterer følgerne Yusefs opslag? Skriv en novelle om en dag i Yusefs liv ud fra jeres undersøgelser, og sammenlign jeres fortolkninger af Yusef og hans liv.

Lærerguide

Arbejd i dybden med et af Yusefs fire Instagramopslag. Eleverne undersøger opslaget for indtryk, der skaber betydning for deres forståelse af Yusef. Det kan både være i tegn i opslagets tekst og i billedet, de finder betydning, men det kan også være i undersøgelsen af samspil eller modspil mellem tekst og billede, eleverne får bedre indsigt i Yusefs livsverden.

Før elevernes selvstændige novelleskrivning er det oplagt at repetere genren. Selve skriveprocessen kan desuden flyttes over i et digitalt dokument og udvides til en procesorienteret skriveøvelse. I novelleskrivningen arbejder eleverne med fortolkningen af deres oplevelse og undersøgelse af Yusef i Instagramopslaget. Med den afsluttende samtale formidler eleverne de beskrivelser og karaktertræk ved Yusef, som de har lyttet til i hinandens noveller.

 1. Print Elevark 5 til alle elever og medbring tre post-it til hver elev.

Par

 1. Find sammen med en makker.
 2. Vælg det af Yusefs fire opslag nederst på siden, som siger jer mest.
 3. Tal om, hvilke tanker og følelser I får, når I ser opslaget.
 4. Brug Elevark 5. I skal udfylde første del sammen, men i hver sit elevark.
 5. Tøm Yusefs opslag for ord ved at nærlæse både billede og tekst. Skriv i første kolonne i elevarket de ord I kommer til at tænke på, når I nærlæser billedet. Skriv i anden kolonne de ord I kommer til at tænke på, når I nærlæser al tekst i opslaget.
 6. Undersøg, hvordan opslagets tekst og billede supplerer hinanden. Skriv i tredje kolonne, hvordan der er samspil eller modspil mellem tekst og billede.

Alene

 1. Brug Elevark 5, når du om lidt skal skrive en kort novelle om den dag i Yusefs liv, som hans opslag drejer sig om.
 2. Genlæs de ord I har tømt Yusefs opslag for. Overvej om der er ord, du vil tilføje. Sæt streg under fem af ordene, som skal have særlig betydning i din novelle.
 3. Skriv din novelle i anden del af Elevark 5. Du skal beskrive:
  • hvem Yusef er sammen med.
  • hvad han tænker.
  • hvordan Yusef har det.
  • hvad der sker i Yusefs liv på denne dag.

Par

 1. Del din novelle med din makker. Lyt også til din makkers novelle om Yusefs dag.
 2. Skriv på tre post-it de tre ord, der bedst karakteriserer den Yusef, du har hørt om i din makkers novelle.
 3. Brug din makkers tre ord om din novelle til inspiration til din novelles titel og skriv den i elevarket.
 4. Tal om, hvordan jeres noveller på forskellige måder beskriver Yusef og hans dag.

Fælles

I har valgt at fortolke forskellige opslag om Yusefs liv. Derfor er jeres karakteristikker af Yusef i jeres noveller helt sikkert også forskellige.

 1. Tal i klassen om, hvordan I karakteriserer Yusef forskelligt.
 2. Sæt de tre post-it, som du tidligere har skrevet om din makkers novelle, på tavlen. Placer hvert ord tæt på andre ord, der minder om din karakteristik.
 3. Tal om:
  • Hvilke grupperinger af ord opstår der på tavlen?
  • Hvordan adskiller jeres karakteristikker af Yusef sig fra hinanden?
  • Hvordan kan det være, at jeres beskrivelser af Yusefs liv er så forskellige?
  • Hvad kan jeres undersøgelser af Yusefs opslag og jeres novelleskrivning fortælle jer om Yusefs udvikling?
 4. Genbesøg klassens spindelvæv og find tegn i Yusefs fire Instagramopslag, der kan være med til at besvare spørgsmålet: Hvad sker der i Yusefs liv?
 5. Sæt tegnene i klassens spindelvæv og forbind dem med andre tegn i de tekster I nu har læst om Yusefs liv.