Lærerguide

Guldstjerner

Hvad vil Yusef fortælle sin afdøde far, hvis han kunne komme i kontakt med ham? Hvordan ville Yusefs far svare sin søn? Nu skal I forestille jer, hvordan de to ville kommunikere, når I producerer sms-noveller om sorg, savn og store beslutninger.

Lærerguide

Eleverne producerer individuelle sms-noveller mellem Yusef og hans afdøde far. Eleverne anvender erfaringer og oplevelser om Yusef og hans fars personligheder, historik og relation i en autentisk fortolkning, hvor de sætter deres personlige aftryk på fortællingen om Yusefs liv.

Før eleverne selv tager fat på at producere sms-noveller, viser du , hvordan de anvender Texingstory. Appen er nem at bruge. Du kan oprette en sms-novelle ud fra samme kriterier, som eleverne stilles i aktiviteten og bruge optagelsen af din egen produktion, når aktivitetens form og formål præsenteres og stilladseres. Her viser du også, hvordan der skiftes mellem de to personer, og hvordan tidspunkter tilføjes i sms-novellen. Afslutningsvis viser du, hvordan eleverne deler deres sms-noveller med hinanden ved at sende den til hinandens telefoner.

 1. Print Elevark 7 til alle elever.
 2. Eleverne bruger hver sin mobiltelefon. Appen Textingstory downloades, og kun standardindstillinger anvendes.

Fælles

 1. Se jeres lærers sms-novelle, der er produceret i appen TextingStory.
 2. Tal i klassen om:
  • Hvilken betydning har timing i en sms-novelle?
  • Hvordan er sproget i en sms-novelle?

Alene

Nu skal du skrive en sms-novelle mellem Yusef og hans afdøde far. Forestil dig, hvordan handlingen i sms-novellen får betydning for Yusefs valg den dag på kanten af skrænten.

 1. Hent appen Textingstory. Brug kun standardindstillingerne i appen.
 2. Overvej:
  • Hvad skal din sms-novelle dreje sig om?
  • Hvordan reagerer Yusef og hans far på hinandens sms’er? Hvem sender den første sms? Og hvem sender den sidste?
  • Hvordan kan du bruge timing, det komprimerede sprog og emojis i din sms-novelle?
  • Hvordan kan du beskrive relationen mellem far og søn med de korte sms’er?
  • Hvilken viden har du om Yusefs far? Besøg klassens symboltræ og spindelvævet for at finde inspiration.
  • Hvilken viden har du om Yusefs sorg?
  • Hvilken betydning får sms’erne for Yusefs valg på kanten af skrænten?
 3. Skriv dit manuskript til sms-novellen i Elevark 7 ud fra dine overvejelser.
 4. Tjek, om du med din sms-novelle viser:
  • Hvordan du har anvendt alle ovenstående overvejelser.
  • Yusef og hans fars personligheder, historik og relation.
  • Både Yusefs fars kærlighed og Yusefs sorg og valg.
 5. Ret manuskriptet til, hvis der er noget, du kan tydeliggøre.
 6. Skriv din færdige sms-novelle i appen Textingstory. Din produktion optages, mens du skriver. Gentag optagelsen, hvis du kan gøre det bedre i andet forsøg.
 7. Gem din sms-novelle på din telefon.

Grupper

 1. Find sammen i grupper af fire.
 2. Send jeres sms-noveller til hinandens telefoner, så I kan opleve forskellige fortolkninger af Yusefs sms’er med sin far.
 3. Vis nu en sms-novelle ad gangen, mens hver af gruppens andre medlemmer holder øje med:
  • Yusefs sorg
  • Yusefs fars kærlighed
  • Yusefs valg
 4. Giv respons efter visningen af hver sms-novelle ud fra de tre områder.
 5. Gentag aktiviteten ved præsentationen af gruppens øvrige sms-noveller. Husk at skifte mellem de tre områder, så alle i gruppen når at fokusere på alle tre områder.
 6. Vælg den sms-novelle i gruppen, der har gjort størst indtryk på jer. Den, der får flest stemmer, vises i klassen.

Fælles

 1. Vis i klassen en sms-novelle fra hver gruppe.
 2. Tal om jeres oplevelser af jeres produktioner:
  • Hvordan har I fortolket Yusefs relation til sin far forskelligt?
  • Hvordan har I brugt genren sms-novelle?
  • Hvordan synes I, sms-novellen fungerer til fortolkning her?
  • Hvor ville den ikke fungere?
  • Hvilken sms ville I sende til Yusef?