Lærerguide

Manddomsprøven

En skrænt spiller en stor rolle i fortællingen om Yusefs liv. Men hvilken betydning har den, og hvad kommer I til at tænke på, når I ser tre næsten identiske billeder af Yusefs skrænt?

Lærerguide

Skab nysgerrighed og aktiver dine elevers forforståelse, ved at de oplever, undres og reflekterer over et sted, der har afgørende betydning i fortællingen om Yusefs liv.

Vis ét billede af skrænten i billedkarrusellen ad gangen:

  1. Vis først billedet af skrænten uden tekst.
  2. Vis så billedet af skrænten, hvor ordet Overlevelsestur er tilføjet.
  3. Vis til sidst billedet af skrænten, hvor ordet Manddomsprøve er tilføjet.

Fælles

  1. Fordel jer på to linjer over for hinanden. I skal stå, så alle kan se tavlen.
  2. Se på det første billede af skrænten på tavlen. Tal med den makker, der står over for dig om, hvad skrænten får jer til at tænke på.
  3. Find en ny plads i en af de to linjer, så alle får en ny samtalemakker.
  4. Se nu på det andet billede af skrænten på tavlen. Tal med din nye makker om, hvilke tanker I nu får om skrænten.
  5. Find en ny plads i en af de to linjer, så alle igen får en ny samtalemakker.
  6. Se til sidst på det tredje billede af skrænten. Tal med din nye makker om, hvilken betydning I nu forestiller jer, at skrænten har i Yusefs historie?
  7. Tal om, hvad en manddomsprøve kan være.