Lærerguide

Med vold og magt

Bryd Tavshedens kampagnefilm Hej handler om vold i børn og unges nære relationer. Hvordan vil I beskrive filmens stemning og virkemidler med få ord?

Lærerguide

Elevernes møder i denne aktivitet det første af en lang række kampagnematerialer fra Bryd Tavsheden.

Brug gerne tid på at gennemgå genren haikudigte i klassen. Her vil det være inspirerende for eleverne, hvis du viser dit bud på et haikudigt om kampagnefilmens stemning og handling. Eleverne kan skrive deres haikudigt digitalt eller analogt. De bruger layoutet til at udtrykke digtets stemning og budskab.

 1. Print Elevark 9 til alle elever.
 2. Medbring farver og sakse til layout af elevernes haikudigte.

Fælles

Bryd Tavsheden er en organisation, der hver dag arbejder for at forebygge og informere om vold i børn og unges nære relationer.

 1. Tal i klassen om:
  • Hvad tænker I, når I hører ordene bryd tavsheden?
  • Hvad betyder nære relationer for jer?
  • Hvordan vil I definere vold?
 2. Se kampagnefilmen Hej.
 3. Tal om:
  • Hvilke følelser vækker kampagnefilmen I jer?
  • Hvad drejer kampagnefilmen sig om?
  • Hvordan bliver jeres sanser påvirket med kampagnefilmen?

Alene 

Et haikudigt er en japansk digtform, der har helt faste regler for digtets opbygning. Et haikudigt består af kun tre verselinjer. Den første linje er på fem stavelser, den anden linje er på syv stavelser og den tredje linje er på fem stavelser. Det helt særlige ved et haikudigt er, at de få ord kan beskrive både handling og stemning, hvis du vælger at gengive de mest centrale elementer i dit digt. Nu skal du gengive stemning og handling fra kampagnefilmen Hej i dit eget haikudigt.

 1. Brug Elevark 9.
 2. Vælg, hvilken synsvinkel du vil skrive dit digt ud fra – 1. eller 3. persons fortæller?
 3. Undersøg filmens stemning og citater. Hvilken stemning og hvilke citater vil du bruge i dit digt?
 4. Undersøg filmens virkemidler. Hvilke virkemidler inddrages i dit digt?
 5. Skriv i første del af Elevark 9 dine noter om synsvinkel, stemning, citater og virkemidler.
 6. Skriv kladden til dit digt i anden del af Elevark 9. Skriv digtet i nutid.
 7. Giv dit haikudigt en titel, der skaber opmærksomhed og som beskriver kampagnefilmen Hej.
 8. Skriv enten dit endelige digt i et dokument på computer eller i hånden. Skab stemning med layout og den grafiske opsætning af digtet.
 9. Hæng dit haikudigt op i klassen.
 10. Læs hinandens digte. Mærk efter om der er noget i et af digtene, der gør særligt indtryk på dig.

Fælles

 1. Tal i klassen om:
  • Hvad kan et haikudigt udtrykke, som en kampagnefilm ikke kan? Og omvendt?
  • Hvilke oplevelser har skriveprocessen af haikudigtet og læsningen af de andres digte givet jer?
  • Hvad gjorde særligt indtryk på jer, da I læste hinandens digte?