Lærerguide

Kampagnen

Bryd Tavsheden har henvendt sig til skolen. I skal stå i spidsen for deres nye kampagne. I vælger, om kampagnen henvender sig til unge voldsofre, deres venner eller det familiemedlem, der udøver volden.

Lærerguide

Eleverne får brug for rekvisitter til deres kampagneproduktioner. Derfor kan aktiviteten med fordel placeres over to dage. Eleverne anvender her deres erfaringer fra Yusefs brevkasseskrivning og deres viden om vold, rådgivning og kommunikation i produktionen af kampagnematerialer.

Med afsæt i kommunikationsmodellen, formidler og evaluerer eleverne udbytte af forløbet i egne Stop Motion-produktioner i Skoletube. Afprøv selv Stop Motion i Skoletube – det er sjovt, og man bliver grebet af det. Mind eleverne om, at de kun må anvende de gratis effekter, der er tilgængelige i appen.

 1. Medbring post-it til elevernes valg af klassens bedste kampagnemateriale.
 2. Print Elevark 10 til alle elever.
 3. Eleverne skal bruge computer og telefon.

Fælles

 1. Se eksempler på Stop Motion på Skoletube.
 2. Tal om, hvordan Stop Motion kan bruges i en kampagnefilm om vold i hjemmet.

Par

 1. Find sammen med en makker.
 2. Brug Elevark 10. Beslut først, hvem jeres modtager skal være.
 3. Skriv så de tre råd, der skal indgå i jeres kampagnefilm. Overvej, hvordan jeres råd fra kapitel 4 og jeres viden om vold og rådgivning fra bl.a. podcasten kan indgå i jeres råd.
 4. Skriv kampagnefilmens budskaber, og hvilke effekter I ønsker at opnå med jeres film. Begge dele skal selvfølgelig passe sammen med modtageren og jeres råd.
 5. Overvej nu, hvilken storytelling I vil bruge, og hvilken stemning I vil udtrykke: Vil I bruge speed drawing, modellervoks eller måske legetøjsfigurer til jeres storytelling? Vil I udtrykke sorg, alvor, rædsel, faktuel viden eller måske humor for at appellere til jeres valgte målgruppe?
 6. Udfyld nu kolonnerne Vises auditivt (lydsiden) og Vises visuelt (billedsiden) med tegn, der skal vise alle jeres valg af afsender, modtager, råd, budskab, storytelling og stemning. Overvej, hvordan I kan bruge sprog og andre udtryksformer til at henvende jer direkte til den modtager, som I har valgt.

Par

 1. Find sammen med en makker igen.
 2. Planlæg produktionen af jeres kampagnefilm. Kravene til det endelige produkt er:
  • Jeres viden om Bryd Tavsheden, rådgivning, kampagnematerialer og vold skal indgå.
  • Kampagnefilmen må vare maks. et minut.
  • Produktionen vil blive vurderet af resten af klassen.
 3. Udfyld storyboardet i sidste del af Elevark 10: Skriv først filmens tekst og voice-over øverst i hvert felt. Tegn så filmens handling med simple tegninger nederst i hvert felt. Tjek med jeres skema i første del af elevarket: Får I vist alt det, I har planlagt i kampagnefilmens lyd og billeder?
 4. Hent appen Skoletube på en telefon og log ind med Unilogin. Vælg så Stop Motion Studio. Nu er Stop Motion Studio tilgængelig som app på telefonen, og det er her I nu skal oprette jeres kampagnefilm.
 5. Vælg New Movie og navngiv jeres film. Afprøv appens funktioner: Tag billeder ved at vælge kameraet i højre hjørne og brug timeren, så I tager billeder løbende. Tilføj lyd ved at vælge mikrofonen i venstre side. Find inspiration til flere effekter her. Brug kun de effekter, der er gratis.
 6. Færdiggør jeres film i appen og gem den, så I kan vise den for resten af klassen på en større skærm.

Fælles

 1. Præsenter jeres kampagnefilm til klassens fælles fernisering.
 2. Udstil alle film på skærme rundt i klassen. Bevæg jer rundt og oplev filmene sammen.
 3. Vælg hver især det kampagnemateriale, som I vurderer, er mest effektivt hos målgruppen. Placer en post-it på siden af skærmen af den valgte film.
 4. Tal i klassen om den kampagnefilm, der har fået flest stemmer.
  • Hvorfor har denne kampagne vundet?
  • Hvilke tegn er der på afsender, budskab og modtager i kampagnematerialet?
  • Hvilke handlinger eller holdninger ønsker materialet at medføre? Lykkes det?
  • Hvilke udtryksformer understøtter kampagnens budskab?
  • Hvordan kommunikeres viden om vold og rådgivning?