Lærerguide

Introduktion til kapitel 4

I kapitel 4 ser I to af Bryd Tavshedens kampagnefilm om vold i hjemmet.

I mærker, hvordan kampagnefilm kan påvirke, og formidler jeres oplevelser og iagttagelser gennem haikudigte. I undersøger tekniske virkemidler i kampagnematerialer og analyserer, gennem kommunikationsmodellen, hvordan formidling af et kampagnemateriale kan være planlagt. I perspektiverer jeres viden om vold og Bryd Tavshedens rådgivningstilbud, når I producerer gode råd til unge voldsofre og deres nærmeste.

Overordnet lærerguide til kapitel 4

Brug også lærerguiden under hver aktivitet i kapitlet.

Kapitel 4 har en varighed af ca. 4-5 lektioner

I aktiviteten Med vold og magt ser eleverne Bryd Tavshedens kampagnefilm Hej. Eleverne fortolker kampagnefilmens stemning, handling og budskab, når de producerer haikudigte. I aktiviteten Hej arbejder eleverne videre med analysen ud fra deres første indtryk af kampagnefilmen. De udarbejder en fælles analyse af filmens formidling og formål gennem en ‘levende’ kommunikationsmodel.

I aktiviteten No name undersøger eleverne Bryd Tavshedens kampagnefilm af samme navn for virkemidler og formidlingsform. I sidste del af aktiviteten sætter de ord på vurderinger af kampagnefilmen ud fra påstande om kommunikationsmodellen.

I aktiviteten Et godt råd, undersøger eleverne Bryd Tavshedens rådgivningstilbud og organisationens beskrivelser af syv typer af vold. Eleverne bruger erfaringer fra Yusefs brevkasseskrivning og viden om vold og rådgivning, når de formulerer gode råd til tre relevante modtagere.

  1. Print Elevark 9 til alle elever.
  2. Medbring farver, sakse, kridt og post-it i tre farver. Eleverne skal bruge computer.

Færdigheds- og vidensmål:

  • Eleven har viden om sammenhængen mellem digitale teknologier og kommunikation.
  • Eleven har viden om varierede udtryksformer målrettet forskellige målgrupper.
  • Eleven kan sætte tekster i relation til mulige fremtidsperspektiver.

Hver 6. ung i 8. klasse har været udsat for vold i hjemmet i løbet af det seneste år. Det svarer til 3-4 elever i hver klasse (Kilde: SFI 2016). Det er muligt at søge hjælp, hvis man er udsat for vold.