Lærerguide

Introduktion til kapitel 2

I kapitel 2 lærer I Yusef endnu bedre at kende gennem to nye tekster i klyngeværket om hans liv.

I oplever, hvad Yusef deler gennem fire Instagramopslag. I lytter til novellen En rigtig mand, hvor I måske finder svar på uopklarede spørgsmål om Yusef. I fortolker en dag i Yusefs liv, når I omdanner et af hans Instagramopslag til en kort novelle. Og I fortolker Yusefs relation, sorg og kærlighed til sin afdøde far, når I producerer en sms-novelle mellem far og søn.

Overordnet lærerguide til kapitel 2

Brug også lærerguiden under hver aktivitet i kapitlet.

Kapitlet 2 har en varighed af ca. 4-6 lektioner

Skab nysgerrighed i aktiviteten Manddomsprøven ved at lade eleverne opleve, undres og reflektere over et sted, der har afgørende betydning i fortællingen om Yusefs liv. Husk, vis ét billede af skrænten i billedkarrusellen ad gangen. I aktiviteten Skyg Yusef og Mehmet oplever og undersøger eleverne Yusefs fire Instagramopslag – både som helhed, men også ved at gå på opdagelse i detaljer i opslagenes modaliteter, der kan skabe sammenhæng og udvikling i deres litterære forståelse af Yusef. I aktiviteten Tom for ord bruger eleverne deres undersøgelser i en videre analyse af et af Yusefs fire Instagramopslag. Eleverne finder udtryk i opslaget, der skaber betydning for deres forståelse af Yusef. De producerer efterfølgende noveller, hvori deres oplevelser og forståelser af Yusef fra Instagramopslaget bliver fortolket.

I aktiviteten Et eventyrland lytter eleverne til din oplæsning af novellen En rigtig mand. Novellen vil give eleverne endnu mere indsigt i de dilemmaer og udfordringer, som Yusef står i. Gennem novellens fortællervinkel, komposition og beskrivende sprog vil eleverne nu også blive delagtiggjort i den vold, som Yusef er udsat for. I aktiviteten Mehmet, mig og mor fordyber eleverne sig i novellens sproglige virkemidler, når de finder tegn på beskrivelser af vold, sorg og kærlighed. Når eleverne samtaler om deres undersøgelser af både Yusef, Mehmet og mors måde at vise tegn på og håndtere forskellige følelser, fordyber de sig i novellens sproglige nuancer.

I aktiviteten Guldstjerner producerer eleverne sms-noveller i Texingstory mellem Yusef og hans afdøde far. Eleverne anvender erfaringer og oplevelser om Yusef og hans fars personligheder, historik og relation i en autentisk fortolkning, hvor de sætter deres personlige aftryk på fortællingen om Yusefs liv.

I aktiviteten Genbesøg spindelvævet anvender I igen klassens spindelvæv til at skabe sammenhæng og overblik over de læste tekster og klyngeværket som helhed.

  1. Print Lærerark 4.
  2. Print Elevark 5, Elevark 7 og novellen En rigtig mand til alle elever.
  3. Print Elevark 6 i A3 til hver firemandsgruppe.
  4. Medbring tre post-it til hver elev. Eleverne skal bruge computer og telefon. Appen Textingstory downloades, og kun standardindstillinger anvendes.

Færdigheds- og vidensmål

  • Eleven kan sammenfatte informationer fra forskellige elementer i teksten.
  • Eleven har viden om fremstillingsformer.
  • Eleven kan iagttage, hvordan vi danner forestillinger om verden med ord og sprog.