Lærerguide

No name

Kampagnefilmen No name er også fra afsenderen Bryd Tavsheden. I No name bliver der brugt helt andre virkemidler for at skabe opmærksomhed. Men måske har kampagnefilmene samme formål og modtager?

Lærerguide

Eleverne undersøger kampagnefilmen No name for virkemidler og kommunikationsform. I sidste del af aktiviteten viser de deres vurderinger af kampagnefilmen ud fra påstande, der omhandler kommunikationsmodellen.

Fælles

 1. Se kampagnefilmen No name i klassen.
 2. Tal om:
  • Hvad overrasker jer ved filmen?
  • Hvad drejer kampagnefilmen sig om?
 3. Undersøg, hvordan filmen placerer sig i kommunikationsmodellen.
 4. Vurder, ud fra jeres undersøgelse, hvilken effekt No name har på modtageren.
 5. Diskuter, hvad der fungerer ved kampagnefilmen, og hvad der ikke fungerer.
 6. Tal også om, hvad I ville gøre anderledes for at kommunikere samme budskab fra samme afsender til samme modtager.

Par

 1. Find sammen med en makker.
 2. Undersøg kampagnefilmens sprog i både tale og tekst:
  • Hvad drejer tekst og tale sig om?
  • Hvordan vurderer I, at sproget påvirker modtageren?
  • Hvordan er sproget brugt til at formidle afsender, budskab og modtager?
 3. Undersøg kampagnefilmens lyd:
  • Hvordan er lyden brugt til at formidle budskabet?
 4. Undersøg kampagnefilmens symboler og farvesymbolik:
  • Hvordan er symboler og farver brugt til at formidle om afsender, budskab og modtager?

Fælles

 1. Tal i klassen om, hvor der er harmoni og disharmoni mellem de mange virkemidler i kampagnefilmen.

Grupper

 1. Fordel jer i grupper af ca. fire elever. Sæt jer rundt om et bord.
 2. Vis med et antal af fingre, hvor enige I er i hver påstand nederst på siden om kampagnefilmen No name. Hvis I viser en finger er I uenige, hvis I viser fem fingre, er I helt enige.
 3. Tal efter hver påstand om jeres vurderinger og valg af enig/uenig:
  • Afsenderen fylder for lidt i kampagnefilmen.
  • Budskabet er tydeligt og troværdigt i kampagnefilmen.
  • En kampagnefilm er et godt medie at anvende for at nå modtageren.
  • Modtageren bliver følelsesmæssigt påvirket af kampagnefilmen.
  • Kampagnefilmen vil ændre modtagerens adfærd og handlinger.
  • Kampagnefilmen formidler budskabet på en effektiv måde.