Lærerguide

Nyhedsindslag om skrænten

Da Yusef er indlagt på hospitalet, kommer det frem i nyhederne at der er sket noget usædvanligt på skrænten. Men hvad skete der den dag på skrænten? Og hvordan bliver nyheden dækket?

Lærerguide

Lad eleverne vælge mellem de to udtryksformer TV og radio, der anvender forskellige virkemidler i formidlingen af en nyhed. Eleverne producerer nyhedsindslag ud fra deres fortolkning af Yusefs valg og ud fra deres erfaringer med klyngeværket. Eleverne skal med deres produktioner vise, at de tager stilling til, om Yusef sprang eller faldt.

Aktiviteten kan udvides med procesvejledning i grupper, hvor parrene giver hinanden respons på formidlingsformen og formålet med nyhedsindslaget.

 1. Eleverne skal bruge telefon.

Par

 1. Find sammen med en makker.
 2. Tal om, hvilket nyhedsmedie I vil formidle jeres korte nyhedsindslag gennem – radio eller TV?
 3. Vælg, hvad der skete på skrænten – sprang eller faldt Yusef?
 4. Overvej, hvordan nyheden bliver formidlet gennem jeres valgte medie:
  • Er det et lokalt eller landsdækkende medie?
  • Hvilke stemninger er der i indslaget?
  • Hvilke virkemidler anvender I til at udtrykke stemningen i nyheden?
 5. Vælg, hvilke vinkler på nyheden I vil have frem:
  • Hvilken kilde bliver interviewet?
  • Hvad spørger journalisten om for at dække historien? Og hvad svarer kilderne?
 6. Vælg, hvor interviewet foregår og brug stedet i jeres optagelse af nyhedsindslaget.
 7. Skriv manuskriptet til nyhedsindslaget. Indslaget må vare 2 minutter. I skal både skrive, hvad journalisten og kilderne siger, og hvor interviewet foregår.
 8. Optag jeres nyhedsindslag med en telefon. Lav evt. flere optagelser, indtil I er helt tilfredse med resultatet.

Fælles

 1. Afspil jeres nyhedsindslag i klassen.
 2. Tal om:
  • Hvordan har I på forskellige måder fortolket begivenheden på skrænten gennem nyhedsmedierne?
  • Hvilke kilder er mest troværdige?
  • Hvilke betydninger kan nyhedsformidling have for enkelte personers liv?