Lærerguide

Introduktion til kapitel 5

I kapitel 5 lytter I til podcasten Lyden af vold, før I producerer jeres egne kampagnematerialer.

I lytter til Mohammeds oplevelser om vold i hjemmet. I samler alle jeres oplevelser og viden om tekster, litteratur og sprog og jeres viden om vold, rådgivning, virkemidler og kommunikation, når I producerer Stop Motion kampagnefilm med gode råd til fx unge voldsofre.

Overordnet lærerguide til kapitel 5

Brug også lærerguiden under hver aktivitet i kapitlet.

Kapitel 5 har en varighed af ca. 4-5 lektioner

I aktiviteten Lyden af vold udvider eleverne deres viden om vold i børn og unges nære relationer gennem en auditiv oplevelse. Podcasten Lyden af vold handler om opdragelsesvold, men også om, hvordan unge, der er udsat for vold, kan komme videre. Eleverne arbejder mundtligt med udsagn om podcasten, hvor de sammen formulerer og fuldender de sætningsstartere, som du bringer ind i aktiviteten.

I aktiviteten Kampagnen får eleverne brug for rekvisitter til deres kampagneproduktioner. Derfor kan aktiviteten med fordel lægges ud over to dage. Eleverne anvender her deres erfaringer fra Yusefs brevkasseskrivning og deres viden om vold, rådgivning og kommunikation gennem kampagnematerialer. Med afsæt i kommunikationsmodellen, formidler og evaluerer eleverne deres udbytte af forløbet i egne Stop motion-produktioner i Skoletube. Afprøv selv Stop Motion i Skoletube – det er sjovt, og man bliver grebet af det. Mind eleverne om, at de kun må anvende de gratis effekter, der er tilgængelige i appen.

I forløbets afsluttende evalueringsaktivitet Ordsky og evaluering, sætter eleverne ord på, hvad de har lært og oplevet – både om vold og litteratur, men også om rådgivning og kampagner. Følg vejledningen i aktivitetens lærerguide.

  1. Print Lærerark 7
  2. Print Elevark 10 til alle elever.
  3. Medbring post-it. Eleverne skal bruge computer og telefon.

Færdigheds- og vidensmål:

  • Eleven kan fremstille større multimodale produktioner.
  • Eleven har viden om vurderingsmetoder vedrørende teksters kvalitet.
  • Eleven kan diskutere betydningen af digitale kommunikationsteknologier for eget liv og fællesskab.