Lærerguide

Genbesøg spindelvævet

Genbesøg klassens spindelvæv som afslutningen på kapitel 2. Hvilke nye spor kan I tilføje om Yusefs liv, efter I har oplevet hans Instagramopslag og læst novellen En rigtig mand?

Lærerguide

Når klassen arbejder med klyngeværket om Yusef, anvender I løbende spindelvævet til at skabe sammenhæng og overblik over både de enkelte tekster og værket som helhed. Spindelvævet fungerer desuden som et motiverende samtaleværktøj, der samler eleverne i en fælles refleksion om værket og Yusefs udvikling. Sæt spindelvævet i spil løbende, så elevernes anvendelse og udbytte af det forbliver dynamisk gennem hele forløbet.

Du kan supplere forløbets aktiviteter om genbesøg ved spindelvævet med opfordringer til eleverne om at udfylde spindelvævet løbende med de tegn og spor de finder, når de fordyber sig i aktiviteter om klyngeværkets fem tekster.

Fælles

  1. Stil jer sammen ved klassens spindelvæv. Hvilke nye spor og tegn kan I tilføje efter at have oplevet Yusefs Instagramopslag og læst novellen En rigtig mand?
  2. Tal om, hvilke spor og tegn fra kapitel 1, I nu kan forbinde med nogle af de nye spor og tegn, som I har fundet i kapitel 2.
  3. Se også tilbage på sammenhænge mellem de spor og tegn, I allerede har forbundet i spindelvævet. Hvilke spor og tegn, som I har fundet i Yusefs Instagramopslag og i novellen her i kapitel 2, kan I koble med spor og tegn, der allerede er forbundet?
  4. Tal om, hvad tegn i spindelvævet viser, at det samlede værk om Yusef kan dreje sig om.