Lærerguide

Dagen efter

I har modtaget de sms'er Frederik sender til Yusef, dagen efter de to venner har været på skrænten. Hvordan fik I det, da I læste den første sms i sms-novellen? Og de sidste?

Lærerguide

Sms-novellen er femte og sidste del af klyngeværket om Yusef. Før eleverne kan arbejde med denne og de kommende aktiviteter, er det nødvendigt, at du har sendt alle elevers telefonnumre og navne til SMSpress, og at eleverne har modtaget sms-novellen på deres telefoner. Se forløbets overordnede lærerguide her.

 1. Print Lærerark 5 til hver gruppe. Klip spørgsmålene ud, bland dem godt og aflever en bunke spørgsmål til hver gruppe. Gruppen placerer spørgsmålene med bagsiden opad på bordet mellem sig.

Grupper

 1. Fordel jer i grupper af fire. Brug de spørgsmål, som I får af jeres lærer.
 2. Træk på skift et spørgsmål og læs det højt for de andre i gruppen.
 3. Giv jer god tid til at svare på spørgsmålet sammen. Giv plads til, at I undrer jer over noget forskelligt, og at I har flere oplevelser af sms-novellen.

Fælles

 1. Tal i klassen om jeres oplevelser af at modtage Frederiks sms’er.
 2. Tal dernæst om jeres samtaler om sms-novellen i grupperne:
  • Hvilke indtryk efterlader sms-novellen af Yusef og Frederiks venskab?
  • Hvilke styrker kan der være ved at bruge sms-formatet som litterær udtryksform?
  • Hvilke ulemper kan der være?
  • Hvad vurderer I, at plottet kan være i sms-novellen? Hvornår i sms-novellen kan I få øje på plottet?
  • Hvad vurderer I, der skete den dag på skrænten?
 3. Tilføj tegn, som I har fundet i sms-novellen, til klassens spindelvæv. Forbind evt. tegnene med de tegn, som I allerede har fundet i klyngeværkets andre tekster.
 4. Tag også et kig på spindelvævets løse tråde. Kan I tilføje løse tråde til spindelvævet?