Lærerguide

Litteratursamtaler om klyngeværket

I har nu læst, set og lyttet til det samlede klyngeværk om Yusef. I har oplevet, mærket og åbnet Yusefs verden gennem fem litterære tekster: Instagramopslag, sms-novellen, telefonsvarer-novellen, brevkasseindlægget og novellen En rigtig mand.

Lærerguide

Eleverne præsenteres nu for det litterære begreb klyngeværk, der i dette forløb indeholder fem tekster om Yusef. Eleverne forholder sig til og deler deres oplevelser om klyngeværkets forskellige udtryksformer og formål, samtidig med at de diskuterer styrker og svagheder ved klyngeværket som litterært ungdomsværk.

 1. Print Lærerark 6 og klip spørgsmålene ud, så der er et til hver elev. Tilføj gerne flere relevante spørgsmål sammen med eleverne.

Fælles

De fem tekster, som I nu har læst, lyttet og set udgør tilsammen et litterært klyngeværk. Et klyngeværk består af flere tekster, der med hver sine udtryksformer og virkemidler skaber og udvider én samlet litterær verden. Og I har altså nu læst og oplevet et klyngeværk om Yusefs livsverden gennem fem meget forskellige tekster.

 1. Tal i klassen om jeres oplevelser af klyngeværket om Yusef:
  • Hvilke genrer og hvilke udtryksformer har I oplevet Yusefs liv gennem?
  • Hvilke styrker har der været ved at opleve Yusefs liv gennem flere genrer og udtryksformer?
  • Hvilke udfordringer har I oplevet ved klyngeværket, der bevæger sig gennem flere genrer og udtryksformer?
  • Hvordan adskiller jeres litterære oplevelser med klyngeværket sig fra andre litteraturoplevelser?
 2. Stil jer i en dobbeltcirkel og fordel spørgsmålene, som I får fra jeres lærer, mellem jer. Nu er I klar til at dele jeres refleksioner om vold, Yusefs liv og klyngeværket.
 3. Stil jeres spørgsmål til den makker, der står over for jer i dobbeltcirklen. Lyt til jeres makkers svar.
 4. Gentag øvelsen, så I får spurgt ind og lyttet til hinanden.
 5. Behold jeres spørgsmål, når den yderste cirkel går til venstre mod en ny makker.
 6. Gentag øvelsen tre til fire gange, så I får samlet flere svar ind på jeres spørgsmål.
 7. Præsenter på skift den viden I har fået med svarene på jeres spørgsmål. Tal om, hvilke informationer, der overrasker jer mest.