Lærerguide

My mate

Forestil jer, hvordan Frederik har det, da han skriver sine sms'er til Yusef. Brug jeres oplevelser, undren og undersøgelser, når Yusef svarer Frederik.

Lærerguide

Eleverne anvender viden om sms-noveller og om Yusefs udvikling og dilemmaer i deres personlige fortolkninger af hans tanker og svar til sin bedste ven Frederik. Med svarene får eleverne mulighed for at udtrykke deres individuelle fortolkninger af afslutningen på den samlede fortælling om Yusef.

 1. Print Elevark 8 til alle elever.

Par

 1. Find sammen med en makker.
 2. Tal om jeres oplevelser af sms-novellen.
 3. Tal om, hvordan I kan vise jeres fortolkning af afslutningen på hele fortællingen om Yusef i hans svar til Frederik:
  • Hvad tænker Fredrik, da han sender sine sms’er?
  • Hvad tænker Yusef, da han modtager Frederiks sms’er?
  • Hvad tænker Yusef, da han sender sine svar?
  • Hvad skriver han i sine svar?
  • Hvordan kan Yusef og Frederiks venskab vises i de to drenges tanker og svar?
  • Hvordan kan jeres fortolkning af afslutningen på hele fortællingen om Yusef vises med hans svar til Frederik?

Alene

Der kan være stor forskel på, hvad vi skriver i en sms og på de tanker og følelser, der liger bag.

 1. Brug Elevark 8. Forhold du dig først til, hvordan Frederik har det, og hvad han tænker, mens han skriver sine sms’er til Yusef. Brug derefter din viden om Yusef, når han svarer Frederik.
 2. Udfyld kolonne 1 med Frederiks tanker: Hvad tænker han, da han sender sine sms’er?
 3. Udfyld kolonne 2 med Yusefs tanker: Hvad tænker han, da han modtager Frederiks svar?

Par

 1. Byt nu elevark med din makker.
 2. Udfyld kolonne 3 i din makkers ark. Hvad svarer Yusef på Frederiks sms’er? Husk at bruge din makkers fortolkning af Yusefs tanker i kolonne 2 i dine svar. Brug også din viden om sms-noveller.
 3. Tal om, hvordan jeres fortolkninger af Yusefs svar er forskellige.
 4. Tal også om, hvordan I har brugt hinandens fortolkninger i besvarelserne.

Fælles

 1. Tal i klassen om jeres fortolkninger og læs gerne flere af Yusefs svar til Frederik op:
  • Hvordan har I fortolket drengenes venskab forskelligt?
  • Hvordan har I fortolket afslutningen på fortællingen om Yusef forskelligt?
  • Hvordan har I brugt jeres viden om sms-noveller?
  • Hvordan har I brugt hinandens fortolkninger i Yusefs svar?